Positieve energie tijdens ledenbijeenkomst

Datum: 
11/02/2019

Het nieuwe kantoor van LochemEnergie liep 6 februari stampvol met vrijwilligers en leden. Het bestuur gaf een voorzet voor een ambitieuze groeistrategie voor de toekomst.

Het eerste applaus van zeker 60 aanwezigen was bedoeld voor de nieuwe aanwinst in het Stadshuus te Lochem: een zeker 5 maal zo groot kantoor met goede faciliteiten en een professionele uitstraling. Een prima uitvalsbasis om te werken aan de grote ambities voor de komende jaren.

Tonnie Tekelenburg schetste eerst wat LochemEnergie sinds de oprichting allemaal heeft gerealiseerd en waar we trots op kunnen zijn: er staat een solide organisatie met 900 leden, ruim 50 actieve vrijwilliger. Plus 4 deeltijd betaalde krachten en we hebben in de energietransitie al forse resultaten geboekt. Hoe gaan we die resultaten in de komende ‘zeven vette jaren’ verder uitbouwen? Namens het bestuur gaf Tonnie een eerste voorzet.

Groeistrategie in hoofdlijnen:

  • Uitbreiding van huidige activiteiten: Meer projecten hernieuwbare energie, meer campagnes energiebesparing en aardgasvrij, meer elektrische deelauto’s en laadpalen, et cetera.
  • De jeugd intensiever betrekken. (Bij dit punt keken de aanwezigen collectief om zich heen en trokken lachend dezelfde conclusie.)
  • Verdere samenwerking met overheid en MKB. (De burgers van LochemEnergie kunnen vooral samen met overheid en bedrijfsleven een stevige impuls geven aan de energietransitie.)
  • Versterken van de organisatie en de communicatie van LochemEnergie, want dat zijn de twee lagen die alle andere activiteiten ondersteunen en mogelijk maken.
  • Geïnteresseerde inwoners van Lochem een goed gestroomlijnd en gebruiksvriendelijk traject aanbieden. Dat betekent dat ze in de toekomst binnen kunnen lopen in de laagdrempelige E-winkel van LochemEnergie. Na een huisbezoek van een Energiecoach kan een gesprek met een Energieadviseur volgen. En uiteindelijk wordt contact gelegd met een toeleverancier/installateur.

 

Waterstof, waterkracht, milieumars, et cetera

Ook was er spreektijd gereserveerd voor iedereen die iets op zijn hart had. Maar liefst zeven mensen namen plaats op de ‘zeepkist’ (maximaal 3 minuten). Onderwerpen die ter sprake kwamen waren onder meer de waterkrachtturbine bij Eefde, gastlessen over duurzaamheid op basisscholen en de milieumars op 10 maart in Amsterdam.

Nico Groen, voorzitter van LochemEnergie, sloot het programma af  en bedankte de vrijwilligers die hard aan de inrichting van de nieuwe ruimte hebben gewerkt. Tijdens de borrel na afloop was het kantoor gevuld met enthousiasme en zeer positieve energie.