Plannen grootschalige windenergie met minimaal 50% eigendom mogelijk

Datum: 
06/11/2019
Categorie: 

Op 31 oktober jl. gaf de Algemene Ledenvergadering (ALV) van LochemEnergie mandaat aan haar bestuur voor grootschalige windontwikkelplannen door de werkgroep Wind. Daarmee wordt de visie van LochemEnergie op windenergie uit 2014 aangescherpt. Reden daarvoor is dat in de afgelopen 5 jaar veel veranderde in de houding van de nationale overheid door verplichte maatregelen voor gemeentes. Bovendien geeft het Klimaatakkoord ons als burger-energiecoöperatie een aardige steun in de rug door het streven naar lokale energie-opwek voor 50% in eigendom van lokale partijen. Wij worden daarmee mogelijk een interessante samenwerkingspartner voor externe windenergie-ontwikkelaars.

 

 

Regionale Energie Strategie (RES)

Elke gemeente in Nederland is door de in 2018 gestarte Regionale Energie Strategie van de nationale overheid verplicht om ford bij te dragen aan de omschakeling naar schone energie, in samenwerking met haar buurgemeentes. Zo is de gemeente Lochem verbonden met de gemeentes Apeldoorn, Deventer, Epe, Voorst, Zutphen en Brummen. Samen vormen ze de Clean Tech Regio (oranje regio in de afbeelding). De RES is ambitieus, wat betekent dat er veel windmolens en zonnevelden gebouwd moeten gaan worden. Waar en in welke verdeling mogen de gemeentes met elkaar beslissen. LochemEnergie is het eens met die energie-opgave voor gemeentes. Wij willen ons dan ook sterk maken voor het realiseren hiervan.

RES-regio's in Nederland

50% mede-eigendom burgers

Wij voelen ons als burger-energiecoöperatie gesteund door het Klimaatakkoord. Hierin is het streven vastgelegd dat in 2030 50% van de lokale energie-opwek in eigendom is van lokale partijen: burgers, bedrijven of organisaties. Dat helpt ons in ons streven naar zoveel mogelijk lokale, schone energie-opwek van, voor en door burgers. Wij worden daarmee ook een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor exerne windenergieontwikkelaars. Voordeel voor LochemEnergie kan zijn dat we gebruik kunnen maken van een bestaande solide bedrijfsorganisatie van een samenwerkingspartner en dat het investeringsrisco gedeeld wordt. Samenwerking kan uiteraard alleen op onze eigen coöperatieve voorwaarden en dat betekent in ieder geval dat onze leden altijd het laatste woord hebben. 

Meedenken? Belangrijk: Lochem Spreekt

Op dit moment houdt de gemeente Lochem een digitale enquête onder haar inwoners over keuzes over plaatsinge van windmolens en grootschalige zonneparken. Als je je nog niet had aangemeld voor dit inwonerpanel, dan kan dat via deze link: https://lochemspreekt.nl/home.html. Goed plan!

Werkgroep Wind

Leden van de werkgroep zijn op dit moment: Maarten Delen (bestuurslid LochemEnergie en IJsselwind) Tonnie Tekelenburg (projectleider LochemEnergie), Gerrit Schutman, Wim Schonewille, Frans Wittenberg, Gerard Weersink, Elena Woessink, Henk Stormink, Hans Geerlink (penningmeester LochemEnergie) en Otto Hettinga (projectleider IJsselwind).