Op zoek naar een alternatief voor aardgas: werk samen

Datum: 
12/04/2018

Gemeenten krijgen de taak om een plan te maken voor een warmtevoorziening van woningen zonder gebruik van aardgas. Een aanpak per wijk ligt voor de hand.

Gemeente, netbeheerder, woningcorporaties, huurders en huiseigenaren kunnen samen kijken welk alternatief voor aardgas beschikbaar en passend is: een warmtenet, een verzwaard elektriciteitsnet (dat de almaar toenemende vraag en aanbod aan kan) of bijvoorbeeld een gasnet met groen gas. De huizen kunnen gezamenlijk worden aangepast aan de nieuwe situatie. Samenwerken betekent ook dat niet iedereen zich in de materie hoéft te verdiepen. Bovendien is inkopen in grote(re) aantallen vaak goedkoper.

In onze gemeente bestaan al initiatieven van groepen bewoners die samen optrekken om energie-laag en mogelijk gasvrij te gaan bouwen (denk aan Laren). Wilt u ook een initiatiefnemer zijn? Informeer dan bij de gemeente welke plannen er (mogelijk) al zijn als alternatief voor aardgas in uw wijk. Als er een warmtenet komt, is het niet per se nodig om ‘all electric’ te wonen.

Praat ook met mensen in uw wijk of buurt over wat zij al hebben gedaan of nog van plan zijn. Op de website van Milieudefensie vindt u een handige toolkit om vooral samen de eerste stappen te zetten in de richting van aardgasvrij wonen.