Op weg naar wonen zonder aardgas

Datum: 
12/04/2018

De komende tijd besteden we in de rubriek Wonen zonder gas geregeld aandacht aan de veranderingen die op ons afkomen nu we overgaan naar wonen zonder gas. Dit artikel is een beknopte samenvatting; u kunt meer lezen op de website van MilieuCentraal

De beslissing is genomen door het kabinet: in 2050 moeten alle huishoudens van het gasnet afgesloten zijn. Dit vooral om de Groningers verdere bevingen te besparen. Maar wat komt ervoor in de plaats? We kunnen onze huizen met elektriciteit verwarmen. Elektrisch verwarmen is niet nieuw, we doen het al langer. Maar de traditionele elektrische boilers en elektrische radiatoren verbruiken zo veel stroom, dat deze hoeveelheid in Nederland onmogelijk op een duurzame manier kan worden opgewekt. Daarom is het belangrijk dat we duurzaam opgewekte elektriciteit op een slimme manier gebruiken (denk aan zuinige elektrische warmtepompen) maar ook andere energiebronnen voor verwarming aanwenden (geothermie en restwarmte van bijvoorbeeld fabrieken).

Doe het stap voor stap

Als huiseigenaar kunt u de volgende stappen zetten:

  1. Kook op inductie in plaats van gas.
  2. Isoleer uw huis goed (8-10 cm isolatie en HR++ glas; Rc > 4) tot zeer goed (13 cm of meer isolatie en triple glas; Rc > 3,5; bij vloerverwarming > 5), zodat verwarming minder energie kost. Een (zeer) goede isolatie is de basis, omdat veel van de alternatieven voor aardgas werken op lagere temperaturen.
  3. Ventileer een (zeer) goed geïsoleerde woning bij voorkeur met warmte-terugwinning: een ventilatiesysteem dat de warmte van de lucht die het huis uitgaat gebruikt om de nieuwe lucht van buiten alvast op te warmen. 
  4. Hebt u bovenstaande stappen gezet, dan kunt u kiezen voor een andersoortige verwarming dan gasverwarming:
  • Een volledig elektrische warmtepomp. U kunt daarbij denken aan een pomp voor alleen uw huis of een pomp voor een blok huizen. Voorwaarde is dat uw woning zeer goed geïsoleerd is.
  • Een hybide warmtepomp. Dit is een kleine elektrisch warmtepomp die wordt gecombineerd met een HR-ketel die (op den duur) werkt op groen gas. Voorwaarde hierbij is dat uw huis  goed geïsoleerd is.
  • Een warmtenet in de wijk (stadsverwarming) waarop uw huis kan worden aangesloten. Ook hierbij is goede isolatie een vereiste.
  • Infraroodpanelen. Deze zijn alleen geschikt als uw huis zeer goed geïsoleerd is, als u in een klein goed geïsoleerd appartement woont, of als u de panelen combineert met de lage-temperatuurverwarming van een warmtepomp of een warmtenet.
  • Een pellet cv-ketel of biomassaketel op resthout. Let wel, over de ‘duurzaamheid’ en effecten op het milieu van deze vorm van verwarming zijn de meningen verdeeld!

Opmerkingen