Mest: van biogas naar duurzame waterstof

Datum: 
21/05/2021
Lokatie: 
Aardgasvrij Laren is bezig om de haalbaarheid te onderzoeken van een biogasHUB. Hierbij gaat een aantal veehouders op eigen terrein hun rundveemest omzetten in ruw biogas oftewel biomethaan. Via de hub kan dit gas door huishoudens en industrie worden gebruikt. Echter, bij de verbranding ervan komt koolstofdioxide in de atmosfeer terecht.
André Lobbert en Robbert Haitink van Aardgasvrij Laren ontdekten dat de firma Graforce in Berlijn een nieuw en innovatief proces heeft ontwikkeld: plasmalyse. Hiermee kan tegen relatief lage energiekosten biomethaan (CH4) uit bacteriële vergistingsinstallaties worden omgezet in waterstofgas (H2) en vast koolstofpoeder (C). Waterstof kan worden gebruikt voor o.a. het aandrijven van auto’s en het verwarmen van huizen. De koolstof wordt niet langer uitgestoten als koolstofdioxide, maar kan als vaste stof dienen als grondstof voor tal van producten.
 
De kosten van het maken van waterstof zijn bij plasmalyse relatief lager dan bij elektrolyse (de conventionele manier om waterstof uit water te maken), omdat bij plasmalyse vier keer minder stroom nodig is.
De firma Graforce is momenteel bezig om plasmalyse in te zetten bij Mercure-hotel MOA in Berlijn, waar men met deze techniek streeft naar een verlaging van de CO2-uitstoot met 800 ton CO2 per jaar.
 
 

Iets voor Laren?

Het plasmalyseproces wordt nu toegevoegd aan de aanvraag voor de haalbaarheidsstudie voor de biogasHUB Laren, in samenwerking met CCS Energieadvies in Deventer. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, kan AardgasvrijLaren onderzoeken of het haalbaar is om op deze manier substantieel bij te dragen aan de energietransitie.
 
Meer weten?
Geïnteresseerd? Projectvragen kunt u stellen aan André Lobbert en Robbert Hajtink, technische vragen aan Joris Schouten van LochemEnergie.
Of kijk op de website van Graforce: https://www.graforce.com/en/