In Memoriam Henk Stormink

Datum: 
24/11/2021

Op zaterdag 20 november overleed plotseling Henk Stormink. Het is haast niet te bevatten dat Henk zo ineens niet meer in ons midden is.

Henk was in 2010 een van de initiatiefnemers van een beweging die later LochemEnergie zou gaan heten. In augustus 2011 werd onze coöperatie opgericht. Henk was uiteraard een van de eerste bestuursleden en was in de beginjaren onze voorzitter. 
In die tijd wisten we nog lang niet wat we als coöperatie allemaal zouden gaan doen, maar de bevlogenheid was groot. We herinneren ons nog goed dat Henk en Petra in 2012 de andere bestuursleden en nauw betrokkenen, met partners, uitnodigden voor een BBQ bij hen thuis in Eefde, mede verzorgd door hun drie dochters. We pasten toen nog met bijna de hele coöperatie in de tuin van de voorzitter. Een mooie ervaring die typerend was voor de onderlinge band die we opbouwden en de passie die we deelden om ‘iets’ te doen in de energietransitie in Lochem.

Jaren later kwam ons waterkrachtproject in beeld; de poging om nabij de sluis in Eefde door middel van waterkracht stroom te gaan opwekken. Het was een logisch vervolg op het project Highport Eefde, waarbij Henk als dorpsraadvoorzitter Eefde ook nadrukkelijk betrokken was. Onvermoeibaar hebben Henk en enkele anderen geprobeerd om in overleg met Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel waterkracht in Eefde te realiseren. Op het moment dat de vooruitzichten gunstig genoeg waren, hebben we de waterkrachtcoöperatie opgericht. Henk trad toen uit ons coöperatiebestuur en werd bestuursvoorzitter van de nieuwe coöperatie, samen met Alfred te Pas en Erik Nieuwenhuis. Zoals bekend: het project kwam, ondanks alle inzet, helaas niet van de grond.

Henk maakte ook deel uit van de werkgroep wind van onze coöperatie en hij vertegenwoordigde ons bij de aandeelhoudersvergaderingen van IJsselwind B.V. En nadat de verbouwing van het nieuwe huis van hem en Petra  in Eefde dit jaar grotendeels achter de rug was, vond Henk ook nog de energie om zich als energiecoach te gaan inzetten.

Bizar genoeg heeft afgelopen vrijdag het waterkrachtbestuur nog onder leiding van Henk vergaderd, samen met Hans Geerlink en Tonnie Tekelenburg. In de vergadering hebben ze 2020 netjes afgesloten en besloten de waterkrachtcoöperatie nog niet formeel op te heffen, maar nog even 'op de plank te laten liggen’. Je weet immers nooit wanneer er zich weer een kans voordoet …

Wat die kans ook zal zijn, Henk maakt dat alles niet meer mee. We kunnen niet meer van zijn inbreng gebruik maken. Het zal lang duren voordat we aan die gedachte kunnen wennen.
Petra, Tinke, Kari en Lore wensen we heel veel sterkte toe.

(Deze foto uit augustus 2011 toont de toenmalige oprichters van LochemEnergie. Henk staat helemaal rechts.
Vlnr staand: Loet Otto, Herman Winkelhorst, Nico Groen, Hans Geerlink, Henk Stormink. Zittend: notaris Van Hoff en Paul Stolte.)

Bestuur LochemEnergie

Donderdag 25 november is er van 19:00 tot 19:30 gelegenheid afscheid te nemen