LochemEnergie ontvangt subsidie uit EFRO

Datum: 
29/08/2016

Voor het robuust maken van onze energiecoöperaties hebben enkele Gelderse energiecoöperaties, waaronder LochemEnergie,  subsidie aangevraagd en gekregen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

LochemEnergie voert samen met Rijn- en IJssel Energie (Arnhem), Coöperatie Energie Dienstenbedrijf Rivierenland (EDBR Culemborg), IJsselwind, EnergieRijk Voorst, Coöperatie Vallei Energie (Wageningen), AGEM (Doetinchem) en Energiebedrijf De A (Apeldoorn) gedurende de jaren 2016 tot en met 2018 een project uit dat zich richt op het ontwikkelen, toetsen en valideren van een menukaart van succesvolle business cases en verdienmodellen, die het bedrijfsmodel van energiecoöperaties robuuster maken. Hiertoe is een Vereniging van Energie Coöperaties in Gelderland opgericht (VECG).

In drie werkpakketten wordt samengewerkt: 1. Business services, 2. Energie opwekprojecten en 3.  Services energiebesparing.

Door samen te werken worden de businesscases en verdienmodellen sterker, vergroot de professionaliteit van de coöperaties, ontstaat een bredere klanten- en ledenbasis, en groeit de omzet en de positie in de markt. Gevalideerde business cases en verdienmodellen worden binnen de VECG gedeeld. Zo kunnen de Gelderse energie coöperaties een rol spelen die de energietransitie daadwerkelijk versnelt en kunnen zij een concrete bijdrage leveren aan het Gelders Energieakkoord.