LochemEnergie ondersteunt Gelderse deelmobiliteit

Datum: 
19/10/2017
Categorie: 

De Vereniging van Energiecoöperaties in Gelderland (de VECG) heeft LochemEnergie gevraagd om ondersteuning te bieden op het gebied van elektrische deelmobiliteit. Hiermee heeft LochemEnergie immers enkele jaren ervaring én LochemEnergie neemt deel aan het project Charge & Go. Naar aanleiding van het verzoek zal LochemEnergie vier workshops organiseren, waarmee een viertal belangrijke vragen rond het delen van elektrische auto’s zullen worden beantwoord. De resultaten van de workshops zullen uiteraard ook beschikbaar komen voor onze eigen coöperatie.

 

 

Vier belangrijke vragen

Of het aanbieden van elektrische deelauto’s een dienstverlening is die succesvol kan worden opgestart en bijdraagt aan de energietransitie, hangt af van een aantal belangrijke vragen:

  1. Op welke manier (maatwerk) worden de elektrische auto’s het beste gedeeld? 
  2. Voor welk reserverings- en betalingssysteem kies je en hoe beheer je het wagenpark? 
  3. Wat zijn de belangrijke financieel-economische aspecten en hoe ziet het verdienmodel er uit? 
  4. Welke schaal en samenwerkingsvorm zijn nodig voor een succesvolle dienstverlening? 

Tijdens de workshops wordt elke vraag uitgewerkt via een beslisboom, zodat de verschillen zichtbaar worden en er dus keuzes gemaakt kunnen worden.

Vier workshops

De eerstvolgende workshop is op 25 oktober. Ook op 17 november, tijdens het HierOpgewekt-evenement in het Spant te Bussum, is er aandacht voor dit thema. De vierde workshop vindt plaats in december. Voor meer informatie kunt u mailen naar Tonnie Tekelenburg