Lochem Spreekt! Nu over windmolens en zonneparken

Datum: 
08/11/2019

De gemeente Lochem stuurt al langere tijd digitale vragenlijsten naar inwoners van de gemeente Lochem om hen naar hun ,mening te vragen over allerlei zaken. Een goede zaak. Op dit moment is dat een vragenlijst over waar jij denkt dat het beste windmolens en grootschalige zonneparken geplaatst kunnen worden in onze gemeente. Als je je nog niet aangemeld had voor dit inwonerspanel, doe dat dan via deze link: https://lochemspreekt.nl/home.html