Laren gaat van het aardgas af

Datum: 
18/12/2018

Laren gaat van het aardgas af en gaat over op een duurzame energievoorziening. De dorpsraad Wakker Laorne heeft hiertoe een werkgroep gasvrij Laren ingesteld. Deze werkgroep doet de voorbereidingen voor het onderzoek naar gasvrij Laren en het proces dat er voor zorgt dat alle Larenaren goed betrokken zijn. LochemEnergie doet actief mee. Op 15 januari 2019 is er een informatieavond in de Kerkzaal van het Kulturhus in Laren. Lees het verhaal van Thijs de la Court - lid van de werkgroep en LochemEnergie - over ontstaan, plannen, ontwikkelingen en stand van zaken.

Gasvrij Laren betekent iets voor elk van de bijna 1800 woningen en bedrijfspanden. In 2035 moet het gebeurd zijn. Daarom is Laren aangemeld én geaccepteerd in het Gelderse programma Wijk van de Toekomst. Want ook andere dorpen en wijken zijn met deze uitdaging bezig. We delen kennis en ideeën. Tegelijk ligt een voorstel bij de gemeenteraad van Lochem om geld vrij te maken, zodat we met Lochemse en provinciale financiering met elkaar een goed plan kunnen maken. 15 januari is een informatieavond in de kerk van Laren.

Dat wijken en dorpen op termijn  van het aardgas af gaan zal weinigen verbazen. Klimaatverandering dwingt ons tot vergaande maatregelen. We zullen de uitstoot van CO2 snel moeten verminderen. In 2035 moet verreweg het grootste deel van de woningen in Gelderland duurzaam verwarmd worden. Laren werd in 2017 door leerlingen van het Staring College onderzocht op de mogelijkheden om te verduurzamen. Dat gebeurde in het kader van de LochemEnergie Challenge, waarbij op initiatief van LochemEnergie en met steun van onze vrijwilligers een stevig lesprogramma voor alle 4 VWO-ers werd georganiseerd. Onder leiding van een sterke groep 4 en 5 VWO-ers overigens. Na afloop van deze LochemEnergie Challenge vroegen de leerlingen of Wakker Laorne hiermee serieus aan de gang wilde. Dat heeft ertoe geleid dat een werkgroep Gasvrij Laren aan de gang is gegaan. Laren is nu deel van het Gelderse netwerk Wijk van de Toekomst waarin dorpen en wijken hun kennis delen. De werkgroep Gasvrij Laren bestaat nu uit de belangrijkste groepen, zoals de Larense ondernemersvereniging, Viverion, LochemEnergie, de gemeente en LTO. Het zal gaan om heel Laren, inclusief het buitengebied.

De werkgroep krijgt vaak de vraag hoe de Larense woningen dan duurzaam verwarmd gaan worden. Vrijwel iedereen gebruikt nu nog gas en veel woningen zijn maar matig of zelfs slecht geïsoleerd. Wie gaat dat dan betalen? En hoe zorgen we voor betrouwbare uitvoerders als bedrijven handjes tekort komen? En moeten we wel van het gas af? Kan het niet met biogas, of met waterstof? Kan ons elektriciteitsnet het wel aan, als we allemaal aan de warmtepomp gaan en elektrisch gaan rijden. En waar komt de duurzame elektriciteit vandaan? Of hebben we andere duurzame energiebronnen? Allemaal belangrijke vragen. We hebben daar best ideeën over, maar het is goed om de antwoorden gezamenlijk te zoeken, op basis van een gedegen plan waarin zoveel mogelijk risico’s en kansen in uitgewerkt zijn.

Een dergelijk plan maak je niet op een achternamiddag. Daar gaan we met elkaar de komende jaren aan werken. We krijgen daarvoor gelukkig hulp. Netbeheerder Alliander heeft gedegen kennis van energiegebruik en gas- en elektriciteitsnetten in Laren terwijl via het Gelders Energieakkoord ook veel kennis beschikbaar komt. Ook de gemeente gaat ermee aan het werk, want die moet toch voor alle buurten en dorpen warmteplannen maken. We krijgen ook hulp van LochemEnergie, die met haar energiecoaches en haar netwerk veel kennis kan mobiliseren. Om dat allemaal in goede banen te leiden én iedereen goed te betrekken krijgt de werkgroep ook ondersteuning. We selecteren gezamenlijk een goede procesbegeleider, zodat we over anderhalf a twee jaar een gedegen en breed gedragen plan kunnen voorleggen.

Dan zijn we er nog niet. We moeten dat plan vervolgens uitwerken en zorgen dat we de financiering rond krijgen. Want de energietransitie kost geld en we willen ervoor zorgen dat alle Larenaren mee kunnen doen. We gaan niet over één nacht ijs en zullen met andere wijken en dorpen uitwisselen hoe zij het aanpakken. Misschien dat we het wel samen kunnen doen en door krachten te bundelen kosten omlaag kunnen brengen en kwaliteit kunnen garanderen. Kortom, het wordt eerst een zoektocht waarbij we op dit moment nog open staan voor alle mogelijkheden die beschikbaar zijn.

We willen bewoners, bedrijven en instellingen in Laren vanaf de start betrekken. Bijvoorbeeld om vragen te inventariseren en gezamenlijk plannen uit te werken. Of om te kijken wat we nu al kunnen doen aan isolatie en andere maatregelen zonder dat we er later spijt van krijgen. Maar ook om te kijken of we andere onderwerpen die van belang zijn kunnen verbinden. Bijvoorbeeld de elektrificatie van onze auto’s, want ook dat is zo’n onvermijdelijke verandering die de komende tien jaar op grote schaal vorm krijgt. Kunnen al die accu’s ons helpen de variaties op het elektriciteitsnet op te vangen? Of gaat het juist een extra last worden? En natuurlijk de klimaatverandering zelf, die voor sommigen de zomers ondraaglijk warm en droog maakt. Isoleren van je huis helpt dan, want een goed geïsoleerd huis is koeler in de warme zomer. En met een goede warmtepomp kan je ook je huis koel houden. Het is best handig om dergelijke zaken in samenhang op te pakken, want uiteindelijk gaat het dan sneller, goedkoper en efficiënter.

LochemEnergie is hier nauw bij betrokken. We zitten met onze vrijwilligers in de werkgroep, organiseren mee met de informatieavond en hebben afstemming met onze energiecoaches. Want juist deze coaches kunnen helpen met het begeleiden van avonden waarin we met bewoners en bedrijven uit Laren de mogelijke opties voor gasvrij inventariseren. En natuurlijk zal er ook duurzame elektriciteit en warmte geleverd moeten worden, liefst lokaal geproduceerd en in eigendom van de omgeving. Ook daar ligt een mooie taak voor LochemEnergie!

Meer informatie? Op 15 januari bent u welkom op onze informatieavond. Om 20.00 uur (inloop 19.30) in de kerk van Laren.