Kleine windturbines in buitengebied kunnen

Datum: 
03/07/2019
Categorie: 

Op 27 mei 2019 is het beleidskader kleinschalig wind van de gemeente Lochem vastgesteld. Het gaat hier om kleine windturbines tot 33 meter in het buitengebied en op bedrijventerreinen van de gemeente Lochem, en mini-windturbines of wokkels tot een hoogte van 5 meter boven op het gebouw. In dit document worden ook allerlei (technische) begrippen uitgelegd en op kaarten is te zien waar mogelijkheden, aandachtsgebieden en uitsluitingsgebieden voor wind zijn. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Mariska Mentink, beleidsmedewerker gemeente Lochem, m.mentink@lochem.nl, (0573) 289 131.