Info-avonden 23/24 oktober: Meer laadpalen in Lochem

Datum: 
19/10/2017
Categorie: 

De gemeente Lochem wil binnen een jaar 24 laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. De vraag naar oplaadpunten zal stijgen door het toenemende aantal elektrische auto’s, zo is de gedachte. De laadpalen zijn vooral bedoeld voor bezoekers en worden daarom met name geplaatst op drukbezochte plekken in de gemeente. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met geïnteresseerde bedrijven die de laadpalen willen delen. De eerste laadpalen verschijnen nog dit jaar in het straatbeeld. De uitvoering van het plan is uitbesteed aan LochemEnergie in het kader van het project Charge & Go.

 

Projectleider: LochemEnergie

Een enquête via het burgerpanel van de gemeente Lochem wees uit dat 24% van de inwoners de elektrische deelauto als een goed alternatief ziet voor het openbaar vervoer. LochemEnergie, die zich inzet voor het verduurzamen van de gemeente Lochem, speelt daar uiteraard graag op in. Ze stelde Mark van Esterik uit Laren aan als projectcoördinator van het laadpalenplan.

Voorlichting 

Het project voorziet ook in voorlichting aan bedrijven en (georganiseerde) burgers. Er worden  bijeenkomsten gehouden, maar bezoek aan geïnteresseerden is ook mogelijk. Zoals gezegd wordt gezocht naar mogelijkheden om de oplaadvoorzieningen te delen met geïnteresseerde partijen, waardoor de exploitatiekosten omlaag gaan. 

Informatieavonden

Op maandag 23 en dinsdag 24 oktober worden om 19:30 uur voorlichtingsavonden gehouden in het Stadshuus. Dan wordt behalve over de laadpalen ook informatie verstrekt over het elektrisch rijden in het algemeen.