IJsselwind zet door

Datum: 
20/12/2018
Categorie: 

IJsselwind, het samenwerkingsverband dat bij Eefde 2 windmolens wil bouwen, heeft een belangrijke hindernis overwonnen. De organisatie heeft besloten tot aankoop van een boerderij plus grond, ondanks een meningsverschil met de provincie Gelderland over de prijs. Dankzij deze stap verwacht IJsselwind, waarin LochemEnergie een van de deelnemende energiecoöperaties is, dat de 2 molens de eerste helft van 2021 zullen draaien.

Een van de molens komt op een perceel ten westen van de rondweg N348, niet ver van de boerderij. IJsselwind wilde de grond plus boerderij pachten van de eigenaar, de provincie Gelderland. Maar die wilde uitsluitend verkopen voor een vaste prijs van €700.000. Daarin heeft de provincie al rekening gehouden met een waardestijging van ca. € 200.000 ervan uitgaand dat de molens worden gerealiseerd.

Is € 700.000 (k.k.) een goede koopprijs?

IJsselwind liet een taxatie uitvoeren naar de waarde van de percelen en de boerderij in de huidige staat en bestemming. Het taxatierapport kwam tot een substantieel lagere waardebepaling (€ 510.000). De provincie heeft in haar verkoopprijs van € 700.000 reeds een meerwaarde ingeprijsd omdat het college van B&W en de gemeenteraad van Zutphen positief staan tegenover de plannen van IJsselwind. Op basis van de verwachting dat er een vergunning zal worden verstrekt voor windmolenontwikkeling op die plek is de marktwaarde hoger dan de door onze taxateur bepaalde waarde. Gebleken is dat daarover geen discussie met de provincie mogelijk is. De taxateur van IJsselwind heeft aangegeven de waarde van boerderij en grond na vergunningverlening te taxeren op ongeveer € 785.000.

IJsselwind is blij te kunnen melden dat een groot aantal leden van de vier deelnemende energiecoöperaties heeft toegezegd een bedrag te willen uitlenen voor de aankoop, bekend zijnde met deze verschillen van inzicht. Daarnaast heeft een bevriende windcoöperatie (Meerwind) aangegeven mee te willen financieren. Het ziet ernaar uit dat de financiering begin januari rond zal zijn.

Vergunningen

Op 15 november 2018 zijn de vergunningaanvragen voor het realiseren van de molens formeel ingediend. Voor de zomer van 2019 wordt de vergunning naar verwachting door de gemeente Zutphen verleend. Vervolgens kan de subsidie voor duurzame energieopwekking (SDE+) worden aangevraagd en kan de bouw van de molens worden voorbereid. De prognose is dat de 2 molens van IJsselwind de eerste helft van 2021 in bedrijf zullen zijn.