IIG investeert in LochemEnergie

Datum: 
04/10/2013
Categorie: 

PPM Oost investeert vanuit het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) in LochemEnergie, waarmee lokaal opgewekte duurzame energie wordt geleverd aan bedrijven en inwoners van de gemeente Lochem. Met de investering vanuit het IIG kan LochemEnergie een zonnepark aanleggen voor de levering van energie aan de leden van de coöperatie LochemEnergie. Daarnaast wordt deelname mogelijk gemaakt aan het ‘Innovatieprogramma Intelligente Netten’ (IPIN) waarmee de werking van zogenaamde smart-grids wordt getest.

Het IPIN project is onderdeel van een driejarig (2012-2014) proeftuinproject van het ministerie van EZ dat subsidie verstrekt voor onderzoek naar de werking van intelligente energienetwerken. Hiervoor werken verschillende kennisinstellingen en marktpartijen met elkaar samen, zoals de Universiteit Twente, R&D bedrijf Locamation en netbeheerder Alliander. De gemeente Lochem ondersteunt en faciliteert dit project door het beschikbaar stellen van gemeentelijke daken en het promoten van de coöperatie. Stichting Doen (de goede doelen loterij) heeft aan LochemEnergie een startsubsidie verstrekt en een lening.

Lees het hele artikel op de website van PPM Oost

Voor meer informatie voer het IPIN Project zie Slim Net Lochem en In4Energy.