Helga neemt afscheid maar toch ook weer niet...

Datum: 
08/11/2019

Al vanaf het begin is Helga Vos betrokken bij LochemEnergie. Destijds wilde zij zonnepanelen op het dak van haar huis. Vanuit die interesse was zij in 2010 bij de eerste bijeenkomst van een mogelijk op te richten burger-energiecoöperatie in 't Hart in Eefde. Zij meldde zich, met onder andere Marianne Scheepens, direct aan om als vrijwilliger de website van de toen nog op te richten coöperatie te ontwikkelen. Later bouwde ze ook de websites voor EefdeWaterkracht en Elektrip. Tot de dag van vandaag was zij achter de digitale schermen actief. Per 1 januari stopt zij met het beheer van de websites voor LochemEnergie.

Reden: tijdgebrek. Want naast haar eigen bedrijf voor webdesign heeft ze vanaf begin dit jaar ook een baan in Arnhem. Hierdoor blijft er te weinig tijd over voor LochemEnergie. Dat wil niet zeggen dat Helga niet meer actief bijdraagt aan een duurzame samenleving. Integendeel. In haar nieuwe baan bij Watch-E in Arnhem houdt zij zich bezig met energiemonitoring voor bedrijven en woningbouwcorporaties. Ook in haar persoonlijk leven heeft duurzaamheid een grote plaats. Met haar gezin eet ze al ruim 10 jaar biologisch via haar abonnement op het Achterhoekpakket: groenten van biologische boeren uit de regio. Naast zonnepanelen is er een zonne-collector. En van tijd tot tijd maakt ze gebruik van Lets Ruilkring in Zutphen, waar vraag en aanbod van diensten en spullen samen komen.

Helga draagt LochemEnergie een warm hart toe. Niet alleen om de doelstelling van LochemEnergie, maar ook vanwege de leuke samenwerking, de interessante en informatieve bijeenkomsten en de leuke mensen. Zij heeft met plezier gewerkt voor LochemEnergie en zal zeker niet uit ons zicht verdwijnen. Op de vraag wat Helga LochemEnergie toewenst antwoordt zij; meer duurzame lokale energie voor een groeiend aantal leden. Als mensen een direct belang zien – bijvoorbeeld energiebesparing, een lagere energierekening of eenvoudig zelf of collectief energie opwekken – worden zij sneller lid van LochemEnergie, denkt ze.

LochemEnergie dankt Helga van harte voor haar bijdragen in de afgelopen jaren.

/*-->*/