Goede dialoog over windenergie met Larense Broek

Datum: 
10/02/2020

Als het om windenergie gaat, vindt LochemEnergie dat we voor de komende periode - van pakweg 20 jaar - voor grootschalige opwek moeten gaan, omdat er op korte termijn gewoonweg geen alternatief voor handen is. Maar het moet wel grootschalige opwek zijn, die op een goede manier tot stand is gekomen en gerealiseerd: in overleg met elkaar en bij voorkeur met coöperatieve burger-windmolens. Want dan komen de opbrengsten ten goede aan de lokale gemeenschap.
Niet iedereen denkt er zo over, maar daarom ging onze werkgroep Wind in de afgelopen weken in gesprek.

Op 22 januari is gesproken met een vertegenwoordiging van bewoners van het Larense Broek op het kantoor van LochemEnergie in het Stadshuus. Op 27 januari is er ingesproken bij de gemeenteraad door Maarten Delen (bestuurslid LochemEnergie) en op 3 februari hebben vijf vertegenwoordigers van onze werkgroep Wind gesproken met vertegenwoordigers van belangengroepen in Laren die bezorgd zijn over de eventuele komst van windmolens in hun woongebied. Om te zien of we tot gezamenlijk gedragen oplossingen kunnen komen.

*/