Gemeente zet veelgestelde vragen Windenergie online

Datum: 
16/04/2020
Categorie: 
Zoals bekend zijn in deze tijd vrijwel alle bijeenkomsten afgelast of uitgesteld.
Ook de participatie voor het beleidskader grootschalig wind wordt vanwege corona uitgesteld. De komende tijd overleggen raad en college van de gemeente Lochem over een nieuwe planning. De gemeente hoopt en verwacht dat de participatie wind dit najaar kan starten. De raad zou het beleidskader dan in de eerste helft van 2021 vaststellen.
 
LochemEnergie is niet tegen grootschalige opwek van windenergie, maar stelt wel als voorwaarde dat het eigendom van windturbines voor minimaal 50% coöperatief is. Dat betekent dat de leden van de coöperatie (iedereen kan meedoen, jij ook!) zeggenschap hebben en meedelen in de opbrengsten. Dus: niet alleen de lasten van windmolens, ook de lusten! LochemEnergie doet haar best om ervoor te zorgen dat de coöperatieve voorwaarde in het beleidskader wordt opgenomen. 
 
In de tussentijd staan de veelgestelde vragen over windenergie online. De gemeente Lochem heeft deze vragen verzameld op een speciale pagina op de gemeente website.
Er is ook een speciaal mailadres voor windenergie voor vragen: windenergie@lochem.nl. Bewoners en initiatiefnemers kunnen hier hun vragen stellen.