Energie van de toekomst

Datum: 
13/04/2018

De energietransitie is een grote inspirerende opgave. En zeker geen eenvoudige. Op 12 april 2018 organiseerde LochemEnergie een met 130 bezoekers druk bezochte thema-avond over dit onderwerp. Ook zusterorganisaties uit de regio waren bij de bijeenkomst aanwezig.

Na een korte introductie ging het over:

 1. Onderling verhandelen van stroom
  Willem Poterman, Erwin Bisschop en Marco Scholten van HanzeNet uit Deventer presenteerden  de resultaten van de recent afgeronde pilot (LochemEnergie, Greenchoice en HanzeNet) waarbij virtueel onderling verhandelen van opgewekte stroom met Blockchain-technologie centraal stond.
   
 2. Lokale opslag van stroom
  Dominique Doedens hield een zeer inspirerend verhaal over het project Gridflex uit Heeten waar – in het echt –  een experiment wordt uitgevoerd met gebruik van experimentele ontheffing door het Ministerie van Economische Zaken, waarbij men o.a. voor lokale opslag gebruik maakt van zeezoutbatterijen.
   
 3. En tot slot gaven Paul Stolte van LochemEnergie en Marc Mobach van de gemeente Lochem  aan voor welke opgaven we staan als we de klimaatdoelen zouden willen halen, en werd het belang onderstreept dat naast opslag en onderling verhandelen in ieder geval op grote schaal lokale collectieve opwek nodig is. Daarmee kan iedereen in de hele gemeente Lochem op duurzame wijze zijn/haar eigen benodigde stroom opwekken. Niet later, maar nu, met zon en waterkracht.

Binnenkort volgt een meer uitgebreide verslaglegging en zullen de presentaties beschikbaar zijn in de ledenomgeving van de website. Deze interessante en goed bezochte informatieavond smaakt naar meer. Er zijn al plannen voor een tweede avond over (hybride) warmtepompen, effect van huisaccu’s en meer...