Elise onderzocht de beleving van windmolens

Datum: 
10/02/2020

Elise Olde Monnikhof, student Ruimtelijke Ordening aan Hogeschool Saxion, onderzocht de beleving van de windturbines rondom Deventer en die was niet zoals verwacht. Elise sprak met  mensen die in de buurt van windmolens wonen en met bedrijven die dicht bij de windmolens staan. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat niet de grootte van de turbines, niet het lawaai en niet de veiligheid een probleem bleken. Wel had men soms last van slagschaduw. Het grote euvel bleek het gebrek aan informatie voorafgaand aan de plaatsing van de windmolens

en de onbekendheid met de mogelijkheid financieel te participeren in de opbrengst van de opgewekte energie. Elise pleit voor een zorgvuldig informatietraject met alle betrokkenen. Lees meer via https://www.saxion.nl/nieuws/2020/01/elise-onderzocht-de-beleving-rondom...