Eerste ronde informatieavonden IJsselwind afgerond

Datum: 
18/02/2016
Categorie: 

De eerste ronde van informatieavonden over de plannen voor 3 tot 5 burgerwindmolens van de vier energiecoöperaties van Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen is afgerond. IJsselwind  - het initiatief  van de vier energie coöperaties – stelde zich voor en lichtte de plannen toe, maar ook Tegenwind kreeg op elke bijeenkomst spreektijd. Van de eerste bijeenkomst in Eefde deden wij u verslag in de vorige nieuwsbrief. Op de bijeenkomsten in Zutphen, Voorst en Brummen waren steeds zo’n 60 mensen aanwezig.  Het overheersende geluid was dat duurzame energie belangrijk is, dat we als burgers zelf onze verantwoordelijkheid kunnen nemen en dat ook de lusten ten goede moeten komen aan het gebied met de lasten.

De coöperaties gaan voor burgerwindmolens

“Bij veel windmolens verdwijnt de winst naar grote bedrijven en blijft het gebied met lege handen achter” zegt Otto Hettinga, projectleider IJsselwind. “Wij gaan voor burgerwindmolens. Daarbij komt de winst ten goede aan nieuwe duurzame projecten en vooral ook aan het gebied zelf. Zo zijn er voor de omgeving van de burgerwindmolens naast de lasten ook de lusten”.

Aanwezigen zijn benieuwd hoeveel winst er wordt gemaakt met de windmolens en welk deel naar het gebied gaat. Ook zijn er veel vragen over hoe de pot eerlijk verdeeld wordt en wie dat bepaalt.  Paul van Bree, projectleider IJsselwind: “Wij zijn net begonnen met het uitwerken van de plannen en de rekensommen moeten nog gemaakt worden. Wij willen samen met het gebied en de coöperaties uitwerken hoe de winst op de beste manier terug kan vloeien naar het gebied. De mening van de omwonenden is daarbij belangrijk. Zij weten het beste welke kansen en behoeften er zijn. Dat kan variëren van de aanleg van glasvezel  tot het ondersteunen van maatschappelijke voorzieningen.”  

Eefde Tegenwind is tegen extra molens

De beoogde windmolens staan in het buitengebied van Eefde en Zutphen. Een van de bezoekers komt uit Eefde en geeft in een persoonlijk verhaal aan dat de laatste jaren al verschrikkelijk veel op dit gebied is afgekomen. De bestaande windmolens, de ontwikkelingen op het industrieterrein, de aangelegde rondweg en het plan voor een biomassacentrale hebben grote impact op haar woonplezier. Lex de Goede van Eefde Tegenwind is van mening dat windmolens maar aan de kust gebouwd moeten worden. Hij is voor kleinschalige maatregelen zoals zonnepanelen en woningisolatie. Zijn hoop is gevestigd op toekomstige technologie zoals een nieuw type kerncentrale (thorium).

Vervolg

De informatieavonden hebben veel informatie opgeleverd voor het initiatief "IJsselwind".  Wat vinden omwonenden en andere belanghebbenden belangrijk? En wat zijn hun vragen en zorgen? Op korte termijn wordt er een website ingericht waarin alle vragen vanuit de bijeenkomsten aan bod komen: ijsselwind.nl. Daarnaast worden er nu gesprekken gevoerd met omwonenden. IJsselwind is te bereiken via projectleiding Otto Hettinga, 06 54 29 71 85.