EefdeWaterkracht: bouw turbine gepland in zomer 2020

Datum: 
04/07/2019
Categorie: 

Meer dan 40 van de 138 voorinschrijvers op de watercertificaten van EefdeWaterkracht waren 19 juni jl. aanwezig in restaurant De Sluis te Eefde. Daar werden zij op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond de bouw van de waterkrachtturbine in het afleidingskanaal van de Berkel bij de sluis in Eefde. Er was goed nieuws te melden: de bouw staat gepland voor zomer 2020, want daarvoor zijn imiddels voldoende voorinschrijvingen gedaan. Nog een paar belangrijke zaken moeten worden geregeld, maar we rekenen erop dat dat gaat lukken. Dit succes is zelfs al verwerkt in een mooi boekje over 400 jaar waterbeheer van de Berkel, geschreven door Hans Geerlink.

Ledenvergadering?

De eerste ledenvergadring was eigenlijk de eerste vergadering van het bestuur van de coöperatie LochemEnergie Waterkracht u.a.: Alfred te Pas, Henk Stormink en Erik Nieuwenhuis. Zij zijn de eerste officiële leden van de nieuwe coöperatie. Alle mensen die zich heb ingeschreven voor watercertificaten worden pas lid zodra zij de watercertificaten daadwerkelijk kopen en tegelijkertijd lid worden van de coöperatie. Het lidmaatschap van de coöperatie LE Waterkracht is overigens inbegrepen bij het lidmaatschap van LochemEnergie. Hiervoor hoeven leden van LochemEnergie dus niet extra te betalen.

Nog te regelen zaken

Henk en Alfred legden uit welke dingen nog geregeld moeten worden. Als eerste is daar het visveiligheidsonderzoek. Waterschap Rijn en IJssel verleent pas de definitieve vergunning voor de bouw van de turbine zodra bewezen is dat deze voldoende veilig is voor de vissen. In het geval van EefdeWaterkracht betekent dit dat niet meer dan 2,7% van de vissen schade van de turbine mag ondervinden. Een officieel onderzoeksbureau zal hiervoor in het najaar een visveiligheidsonderzoek verrichten, waarbij vissen door een proefopstelling worden geleid.

De tweede zaak die opgelost moet worden is de elektriciteitsaansluiting. LochemEnergie wil graag gebruikmaken van de MLOEA-regeling, dat wil zeggen dat we gebruikmaken van een bestaande netwerkaansluiting. Dat scheelt flink in de kosten. Het meest voor de hand liggend is de aansluiting die enkele jaren geleden is gerealiseerd door Rijkswaterstaat bij het installeren van nieuwe elektrische gemalen, als vervangers van de oude dieselgemalen. Rijkswaterstaat geeft aan hieraan niet te kunnen meewerken. We onderzoeken uiteraard meerdere mogelijkheden. Spontane suggesties en ideeën vanuit de zaal lieten zien hoe betrokken de aanwezigen zijn.

Ten derde moet het opstalrecht worden vastgelegd. Rijkswaterstaat is de eigenaar van de grond waarop de waterkrachtturbine zal worden gebouwd. Om te voorkomen dat er ooit problemen ontstaan over het eigendom van de turbine, is het noodzakelijk dat het opstalrecht goed wordt vastgelegd. Hiervoor is een beslissing nodig van het Rijksvastgoedbedrijf. Jammer genoeg verloopt dit proces traag; inmiddels al een jaar.

400 jaar waterbeheer van de Berkel

Voor historische vereniging De Elf Marken schreef Hans Geerlink, lid van de werkgroep Waterkracht en penningmeester van LochemEnergie, een verhandeling over het waterbeheer van de Berkel in de afgelopen 400 jaar. Aan de hand van mooi historisch beeldmateriaal presenteerde hij in het kort zijn bevindingen. Ongelooflijk wat er allemaal in het stroomgebied van de Berkel in de loop der jaren is gebeurd. Speciaal voor EefdeWaterkracht werd hierover een mooi boekje gemaakt, De kracht van de Berkel, dat alle aanwezigen cadeau kregen. Desgewenst kunnen ook de overige (niet aanwezige) voorinschrijvers het boekje cadeau krijgen.

Laatste watercertificaten te koop!

Op dit moment hebben zich 138 huishoudens ingeschreven voor bijna 1000 watercertificaten. Dit is het minimumaantal certificaten om de bouw te kunnen starten. We willen echter graag 1212 certificaten verkopen, reden waarom we met de verkoop van de certificaten doorgaan tot de bouw volgend jaar. Het kan zijn dat u zich reeds heb ingeschreven, maar dat vooralsnog heel voorzichtig hebt gedaan. Tip: laat de rekenmodule op de website van EefdeWaterkracht uitrekenen wat voor u het ideale aantal certificaten is. Misschien kent u mensen die geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen? Voor hen zijn de watercertificaten een mooi alternatief om toch zelf schone energie te kunnen opwekken. Of wellicht kent u mkb-ers die willen verduurzamen? Voor deze groep zijn de watercertificaten fiscaal extra aantrekkelijk. Meer info? Mail naar Henk Stormink.