Is de droogte een probleem voor EefdeWaterkracht?

Datum: 
03/09/2019
Categorie: 

Terecht krijgen wij vragen over het effect van de droogte op het resultaat van de waterkrachtturbine die wij gaan realiseren in de stuw van het afleidingskanaal van de Berkel in Eefde. Alfred te Pas, bestuurslid en werkzaam bij het Waterschap Rijn en IJssel, geeft aan dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken.

Dat komt omdat er erg veel data beschikbaar zijn over de waterstanden en de afvoeren over de stuw vanaf 2000. Het waterschap verzamelt deze gegevens per kwartier. In deze lange periode van meten - inclusief het extreem droge jaar 2018 - is te zien dat de gemiddelde afvoer maar heel weinig verandert. Op eefdewaterkracht.nl zijn de waterstanden te volgen. Op de FAQ-pagina van Eefdewaterkracht staat meer uitleg.