De Buurt Energie Strategie krijgt vorm!

Datum: 
21/02/2021

LochemEnergie werkt samen in een uniek lokaal energieproject 
Nadat de inwoners van de Larensebroek zich hebben moeten verweren tegen grootschalige projecten door externe partijen, gaan zij nu proactief aan de slag met een project dat de energiebehoefte van de inwoners dekt, de leefbaarheid vergroot, de landbouw ondersteunt en natuur en landschap versterkt. LochemEnergie is daarbij een van de partners.

 

Buurt Energie Strategie

LochemEnergie is de samenwerking aangegaan met Stichting Buurtbelangen Larensebroek en omstreken bij de ontwikkeling van een Buurt Energie Strategie. Samen werken we aan een uniek lokaal energieproject. De stichting heeft de eerste aanzet geleverd en borgt de belangen van de buurtschappen. LochemEnergie heeft ervaring met dit soort trajecten en helpt bij de realisatie.

 

Landschap en energie

Het project heeft twee hoofdonderwerpen: Lokaal landschap en lokale energie.

  1. Lokaal landschap: Wat is de historie en toekomst van het gebied, hoe kunnen we de leefbaarheid bevorderen en het landschap ontwikkelen.
  2. Lokale energie: Hoeveel energie verbruiken we nu en hoeveel kunnen we in het gebied opwekken op een wijze die aansluit bij de ambities van de overheid.

 

Bewonersinitiatief

De bewoners van de buurtschappen maken zich zorgen over de ontwikkelingen van de Regionale Energie Strategie (RES), maar willen desondanks onderzoeken hoe ze mee kunnen werken aan gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Dit met behoud van de functies en karakteristieken die deze leefomgeving zo waardevol maken.

 

Meedoen?

We zijn op zoek naar een aantal leden die in de periode maart – juni wat intensiever betrokken willen zijn bij dit project. Het gaat om een werkgroep voor landschap en een werkgroep voor energie. De planning is dat deze werkgroepen voor het eerst een (online) meeting hebben op 8 en 10 maart. Wij zijn heel erg blij met jullie deelname. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten. 

 

Verder informatie

Op korte termijn volgt er meer informatie over de stappen in dit project en de wijze waarop jullie betrokken kunnen zijn bij deze unieke ontwikkeling.

 

Heb je nu al vragen? Mail ze naar: BES@lochemenergie.net