Ambitie, weerstand en verantwoordelijkheid

Datum: 
07/09/2017

Tijdens de ALV gaf een van onze leden aan het een goed idee te vinden om met enige regelmaat te horen wat er achter de schermen zoal speelt bij LochemEnergie. De redactie heeft aan de bestuursleden gevraagd of zij gehoor willen geven aan dit verzoek.
De komende nieuwsbrieven zal daarom telkens een bestuurder verslag doen van een onderwerp waarbij hij of zij betrokken is of waarover hij of zij graag iets kwijt wil. 

Nico Groen, voorzitter van LochemEnergie, geeft de aftrap. Naar aanleiding van een Ronde Tafel Gesprek bij de gemeente Lochem over IJsselwind schreef hij de bijdrage.

De gemeenteraad van Lochem heeft een aantal jaren geleden de ambitie uitgesproken dat Lochem in 2030 energieneutraal zal zijn. Deze ambitie werd raadsbreed gesteund. Om dit doel te bereiken zal Lochem alles op alles moeten zetten: veel minder energie gebruiken n tegelijkertijd veel meer duurzame energie opwekken. Dat is niet te realiseren zonder een aantal windmolens en grootschalige zonneparken in Lochem, náást alle initiatieven van inwoners en bedrijven in eigen huis of op eigen dak.  

Het eerste windmolenproject in Lochem is een initiatief van LochemEnergie en haar zustercoöperaties van Zutphen, Brummen en Voorst. Het moet leiden tot twee molens tussen Eefde en De Mars in Zutphen. Sinds kort wordt dit project niet meer gesteund door het bestuur van de gemeente Lochem. Ook de gemeenteraad zal het project niet steunen. Reden: de grote meerderheid van de direct omwonenden is tegen de komst van deze molens. Het college van B&W vindt dat ze er daarom niet zouden moeten komen. 

Dat is zorgelijk. Overal waar windmolens worden ontwikkeld is de meerderheid van de omwonenden tegen. Dit gemeentebestuur zal dus niet meer meewerken aan een windmolen in Lochem. Als het college consistent handelt, zal het ook niet meewerken aan het eerste geplande grootschalige zonnepark, op Armhoede. Ook daar is grote weerstand bij direct omwonenden. Het bestuur maakt dus de afweging dat de klimaat-ambitie moet wijken voor weerstand van de buurt. Maar Lochem gaat dan niet energieneutraal worden in 2030. 

Vraag is wie dàn de verantwoordelijkheid neemt voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. LochemEnergie zal, als samenwerkingsverband van meer dan 800 Lochemse huishoudens, haar verantwoordelijkheid blijven nemen. Dat doen we al meer dan zes jaar. We groeien ondertussen, en we hopen dat in de komende tijd nog veel meer huishoudens en bedrijven zich bij de coöperatie zullen aansluiten. Maar zonder een actieve rol en verantwoordelijke afwegingen van het gemeentebestuur zullen we niet in de buurt van onze ambities komen. 

Nico Groen