ALV 11 mei 2021: LochemEnergie in transitie

Datum: 
12/05/2021
Net als vorig jaar vond de Algemene Ledenvergadering plaats via zoom. 59 leden namen eraan deel. Na vaststelling van het financiële jaarverslag 2021 volgde de benoeming van de leden van de kascommissie: mw Mads van Loon (als opvolger van Rudi Thomas) en opnieuw Klaas Hallenga. Het voorstel tot herbenoeming van Hennie Altena en Bert van Es als leden van het Algemeen Bestuur werd met algemene stemmen aanvaard. Evenals het voorstel om de vacature, ontstaan door vertrek van Ria Markvoort, vooralsnog niet in te vullen in verband met de voorgenomen transitie in bestuur en organisatie. Tijdens het tweede deel van de avond gaf voorzitter Nico Groen hierover een toelichting. Vervolgens werd Henk Steven Beernink geïnterviewd over het geplande zonnepark op ‘t Onderschoer in Barchem.
 

LochemEnergie in transitie

LochemEnergie werd in 2010 opgericht door een groep enthousiaste mensen die concrete stappen wilde zetten op het gebied van energie besparen en duurzame energie opwekken. Duurzame mobiliteit kwam daar na verloop van tijd bij.
In de loop der jaren ontwikkelde LochemEnergie verschillende projecten op professioneel niveau: zonnedaken, Elektrip voor laadpalen en de verhuur van  elektrische deelauto's, een team van energiecoaches, een pilot rond het verwarmen van huizen met waterstof etc.
Zowel de continuïteit van deze projecten als de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie vragen nu om een aanpassing van de organisatie. Het bestuur liet tijdens de ALV weten van plan te zijn om hiervoor in de loop van dit jaar stappen in te zetten.
 

RES en de rol van de coöperatie

Nico Groen lichtte de ontwikkelingen op lokaal niveau toe. Op het gebied van de energietransitie is de rol van een coöperatie als LochemEnergie niet altijd makkelijk. In de door de landelijke overheid gedropte RES, waarin gemeenten op lokaal niveau aan moeten geven welke doelen in 2030 en 2050 gehaald moeten worden, heeft de coöperatie nauwelijks of geen rol. Lochem behoort tot de CleanTech Regio, een onlogisch samengesteld gebied dat reikt van Zutphen-Apeldoorn-Heerde tot Lochem. De Gemeente Lochem heeft aangegeven dat er ruimte is voor 3 á 4 windmolens en 1 á 2 zonneparken. LE wil vroegtijdig betrokken worden bij initiatieven om te voorkomen dat er over de hoofden van de burgers wordt besloten en richt zich op minimaal 50% eigendom voor de bewoners en lokale bedrijven.
 

Nieuw zonnepark op ‘t Onderschoer

Tot slot vond er een interview plaats met Henk Steven Beernink, initiatiefnemer van zonnepark 't Onderschoer in Barchem en voorzitter van dit dorpshuis. In de loop van dit jaar zullen zonnepanelen worden geplaatst op het dak van de sporthal. Aan dit zonnepark zullen behalve ‘t Onderschoer zelf zo'n 50 huishoudens en donateurs deelnemen. Het initiatief startte een aantal jaren terug met een plan voor verduurzaming van het gebouw. De zonnepanelen vormen daarvan het sluitstuk. Voordat LochemEnergie betrokken werd overwoog men om zelf een coöperatie op te richten en het zonnepark in eigen beheer te exploiteren. Maar het bestuur van 't Onderschoer bestaat uit vrijwilligers. En een zonnepark vraagt ook om onderhoud en beheer. Bij nader inzien is daarom voor LochemEnergie gekozen, omdat daar ervaring en kennis voorhanden is.