Almen: De eerste huurwoningen met zonnepanelen van LochemEnergie

Datum: 
28/09/2012
Categorie: 
Lokatie: 

Eind september zijn zonnepanelen aangebracht op vier nieuwe huurwoningen van woningstichting De Groene Waarden. Elk van de woningen kreeg zestien panelen, zes op het schuine dak en tien op het platte dak. De huurwoningen aan de Haarmansweg in Almen zijn op 19 september opgeleverd aan de bewoners.
 
LochemEnergie en De Groene Waarden hebben eerder dit jaar de handen ineen geslagen om een flink deel van het stroomverbruik in deze woningen met eigen opwekking te realiseren. Op elke woning staat een installatie van 3.840 wattpiek, jaarlijks goed voor tenminste 3.200 kWh. Vier van de zes nieuwe woningen hebben een gunstige ligging op de zon, voor de andere twee woningen zijn zonnepanelen helaas niet rendabel genoeg.
De Groene Waarden heeft deze woningen gebouwd met veel aandacht voor duurzaamheid en zuinig energieverbruik. Er is sprake van extra isolatie van muren, dak en beglazing. De verwarming van de huizen geschiedt met vloerverwarming met lucht/warmtepomp.
 
In een overeenkomst tussen de woningbouwvereniging, LochemEnergie en de huurders is geregeld dat LochemEnergie de panelen plaatst en onderhoudt. De huurders betalen voor de panelen een vaste huur aan LochemEnergie die onafhankelijk is van de ontwikkeling van de marktprijs van de stroom. De huur is zodanig vastgesteld dat de huurders al vanaf de start minder betalen dan ze aan de stroomleverancier kwijt zouden zijn geweest.
De verwachting is dat het positieve prijsverschil de komende jaren alleen maar zal toenemen, omdat de marktprijs van energie de neiging heeft jaarlijks fors te stijgen.Dit project kon mede tot stand komen dankzij de gemeente Lochem en De Groene Waarden die een eenmalige bijdrage hebben gedaan om LochemEnergie in staat te stellen dit project op te zetten.
Loet Otto bezoekt namens Lochem Energie de bewoners regelmatig. De bekende Almenaar controleert of de panelen goed werken en voldoende rendement opleveren.

De Groene Waarden heeft de samenwerking met Lochem Energie als erg prettig ervaren. Men ervaart LochemEnergie als een deskundig en enthousiast team met een duidelijke focus op duurzaamheid en gebruikersgemak. De Groene Waarden onderzoeken inmiddels of het concept van Almen ook op andere complexen kan worden toegepast.

LochemEnergie en De Groene Waarden zullen op een provinciaal symposium op 15 november 2012 samen een presentatie verzorgen over hun ervaringen in dit Almense project.