In 2022 extra budget voor collectieve zon

Datum: 
05/11/2021
Categorie: 

De nieuwe subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE, ook wel bekend als postcoderoosregeling) is een succes. Er zijn in het jaar 2021 veel aanvragen gedaan, waarmee energiecoöperaties projecten voor lokale duurzame energie-opwek kunnen realiseren. Het beschikbare budget was voor de zomer al op. Daarom hebben de coalitiepartijen in de tweede kamer op 4 november 2022 een amendement ingediend en ondertekend. Hiermee pleiten ze voor de verhoging van het budget voor de postcoderoosregeling in 2022.

De indieners willen het budget van de SCE voor het jaar 2022 verhogen, zodat we ook in het jaar 2022 vele collectieve energieprojecten kunnen realiseren. Het ingediende amendement verhoogt het 'verplichtingenbedrag' voor de SCE-regeling met 113 miljoen euro (voor de ingewijden: en het kasbudget met 32 miljoen euro). De lobby vanuit EnergieSamen, waar ook LochemEnergie actief aan deelgenomen heeft, heeft tot dit mooie resultaat geleid. Nu nog even een klap erop geven in de tweede kamer...

LochemEnergie gaat voortvarend verder met het ontwikkelen van nieuwe zonnedaken in onze gemeente. Projecten in Lochem, Barchem, Kring van Dorth en mogelijk Gorssel zijn in voorbereiding.