Wat wil LochemEnergie?

Wat wil LochemEnergie?

LochemEnergie is een initiatief van burgers die willen dat onze energie in 2030 in onze eigen kernen geproduceerd gaat worden. Door burgers en door bedrijven. Een club met ambitie dus. 
 

Waarom wil LochemEnergie dat?

 • Omdat we groene energie willen. Olie en gas raken op. Kolen en kernenergie zijn niet aantrekkelijk
 • Omdat het financieel voordeel oplevert voor burgers
 • Omdat we niet afhankelijk willen zijn van grote energieproducenten of instabiele regeringen
 • Omdat het leuk is om zelf energie op te wekken
 • Omdat lokaal geproduceerde energie efficiënt is, geen transportverlies
 • Omdat het werkgelegenheid genereert
 • Omdat we willen dat eventuele winsten terug gaan naar de burgers van alle kernen in de gemeente Lochem, het zwembad of de voetbalvereniging.

Hoe wil LochemEnergie dit realiseren?

 1. Besparen op energie. Want energie die je kunt besparen, hoef je niet op te wekken. Bijvoorbeeld door het goed isoleren van je huis (Energieloket Lochem) of door elektrische deelauto's (Elektrip).
 2. Zelf opwekken door privé zonnepanelen, of collectief in zonneparken, waterkrachtturbines (EefdeWaterkracht) en windmolens (IJsselwind).
 3. Groene energie inkopen. Dat wat niet zelf opgewekt kan worden, inkopen bij een echte groene energieleverancier. In ons geval bij Greenchoice.
 

Wat doet LochemEnergie nog meer?

Bijvoorbeeld:

 • E-TRIP: elektrische auto met chauffeur daar waar geen openbaar vervoer is
 • Pendeldienst naar gemeentehuis Lochem vanuit westelijke kernen, uitgevoerd door E-TRIP
 • Zonnepanelen voor de huurhuizen van woningbouwverenigingen IJsseldal
 • Zon op school: zonnepanelen op schooldaken, zoals in Barchem en Gorssel
 • Nadenken en plannen ontwikkelen over een (aard)gasloos Lochem
 • Nadenken en plannen ontwikkelen voor een wijkaanpak voor verduurzaming, zoals Berkeloord
 • De Groene Fabriek. De mogelijkheid van samenwerking van de grote bedrijven in Lochem op duurzaamheidsgebied
 • Zon op agri. Hoe kunnen agrarische daken ingezet worden voor grootschalige opwek van zonne-energie?