Vacatures vrijwilligers

Vacatures LochemEnergie

 

Klusjesman / klusjesvrouw

LochemEnergie heeft sinds 1 januari 2019 een grotere werkruimte in het Stadshuus, waar steeds meer gebruik van wordt gemaakt, ook voor vergaderingen en ledenbijeenkomsten. Daarnaast hebben we regelmatig presentaties, lezingen of vergaderingen in een van de andere kernen van de gemeente. Onze werkruimte en de materialen die nodig zijn voor de bijeenkomsten, moeten op orde blijven en soms verplaatst naar andere locaties. Heb je er plezier in om 'een huishouden' te runnen met verschillende voorkomende werkzaamheden, dan is dit misschien iets voor jou. Je kan je eigen tijd bepalen. Een rijbewijs is wel erg prettig. Een auto is niet nodig, want je kunt zonodig gebruikmaken van een van onze deelauto's.

Interesse? Stuur een mail naar info@lochemenergie.net

Energiecoaches

 
Enthousiaste vrijwilliger(s) die energiecoach willen worden. Dat betekent dat je met enige regelmaat energiegesprekken van 1-2 uur voert bij mensen thuis in de gemeente Lochem. De groep van energiecoaches bestaat nu uit 15 mensen, maar we hebben meer mensen nodig in de komende tijd. Je kunt zelf je tijden bepalen.

Wat vragen we van je? Je vindt verduurzaming van huizen en van onze mooie gemeente Lochem belangrijk en hebt daar al enige ervaring mee. Dat kan op verschillende gebieden zijn: technisch, organisatorisch, financieel, kennis van wijkaanpak, ... en je wilt daar graag andere mensen mee op weg helpen.
 
Interesse? Stuur een mail naar info@lochemenergie.net

 

Communicatie

LochemEnergie bestaat uit een kleine professionele kern en werkgroepen voor bijvoorbeeld zonneparken, zonnepanelen op huurhuizen en gasloos Lochem. Daarnaast omvat LochemEnergie het Energieloket Lochem, Elektrip voor duurzame mobiliteit en EefdeWaterkracht voor watercertificaten. Voor windenergie neemt LochemEnergie deel in IJsselwind. LochemEnergie, Energieloket Lochem, Elektrip en EefdeWaterkracht communiceren naar vrijwilligers, naar leden, naar inwoners van de gemeente Lochem en naar andere energiecoöperaties. Daar zitten veel communicatie-aspecten aan.

Het communicatieteam bestaat nu uit 5 mensen. Omdat we meer willen doen dan we nu doen, kunnen we op allerlei onderdelen ondersteuning gebruiken. We zoeken collega's op vrijwillige basis:

  • Schrijven van berichten en verslagen, intern en extern
  • Social media. Het mee ontwikkelen en uitvoeren van een social media-strategie voor de verschillende onderdelen van LochemEnergie
  • Het up to date houden van de websites lochemenergie.net, energieloketlochem.nl, elektrip.nl en eefdewaterkracht.nl
  • Vlogs en/of het maken van filmpjes
  • Het vormgeven van informatiemateriaal zoals brochures
  • Het mee ontwikkelen en uitvoeren van publiekscampagnes
  • Het aanleggen van een media-archief op lochemenergie.net, voor onze vrijwilligers en leden
  • Foto's maken en het aanleggen van een foto-archief, voor onze vrijwilligers en leden
  • Het aanleggen van een onderzoeksarchief, voor onze vrijwilligers en leden

Interesse? Stuur een mail naar info@lochemenergie.net

Enthousiaste organisator

LochemEnergie en het Energieloket Lochem draait heel goed door een 60-70 tal vrijwilligers op allerlei gebied: energiecoaches, wagenparkbeheer, bestuurder, administratie of communicatie. Wij willen vrijwilligers daar ook wat voor bieden. Het plan is om in ieder geval standaard 3 bijeenkomsten te plannen per jaar voor alle vrijwilligers. Dat moeten in de eerste plaats gezellige bijeenkomsten zijn waarbij de vrijwilligers elkaar steeds beter leren kennen. Maar daarbij denken we ook steeds aan een inhoudelijk deel wat kan bestaan uit extra informatie over een bepaald project binnen LochemEnergie, het delen van ervaringen, maar ook door bijvoorbeeld een gastspreker van buiten te vragen. Uiteraard onder het genot van een maaltijd of een hapje en een drankje. Niets ligt al vast, dus als enthousiaste organisator heb je daar nog invloed op.

Interesse? Stuur een mail naar info@lochemenergie.net