Vacatures

Vacatures LochemEnergie

LochemEnergie bestaat uit een kleine professionele kern en werkgroepen voor bijvoorbeeld zonneparken, zonnepanelen op huurhuizen en gasloos Lochem. Daarnaast omvat LochemEnergie het Energieloket Lochem, Elektrip voor duurzame mobiliteit en EefdeWaterkracht voor watercertificaten. Voor windenergie neemt LochemEnergie deel in IJsselwind. LochemEnergie, Energieloket Lochem, Elektrip en EefdeWaterkracht communiceren naar vrijwilligers, naar leden, naar inwoners van de gemeente Lochem en naar andere energiecoöperaties. Daar zitten veel communicatie-aspecten aan.

Communicatie

Het communicatieteam bestaat nu uit 4 mensen. Omdat we meer willen doen dan we nu doen, kunnen we op allerlei onderdelen ondersteuning gebruiken. We zoeken collega's op vrijwillige basis:

  • Schrijven van berichten en verslagen, intern en extern
  • Social media. Het mee ontwikkelen en uitvoeren van een social media-strategie voor de verschillende onderdelen van LochemEnergie
  • Het up to date houden van de websites lochemenergie.net, energieloketlochem.nl, elektrip.nl en eefdewaterkracht.nl
  • Vlogs en/of het maken van filmpjes
  • Het vormgeven van informatiemateriaal zoals brochures
  • Het mee ontwikkelen en uitvoeren van publiekscampagnes
  • Het aanleggen van een media-archief op lochemenergie.net, voor onze vrijwilligers en leden
  • Foto's maken en het aanleggen van een foto-archief, voor onze vrijwilligers en leden
  • Het aanleggen van een onderzoeksarchief, voor onze vrijwilligers en leden

Interesse? Stuur een mail naar info@lochemenergie.net

ICT-er voor klantvolgsysteem

LochemEnergie en het Energieloket Lochem krijgen steeds meer vragen en verzoeken van geinteresseerde burgers en bedrijven. Om de vragen goed te adresseren en te zien of we iedereen wel op een goede manier verder helpen (of geholpen hebben), willen wij een simpel maar doeltreffend klantvolgsysteem opzetten. We zoeken daarom een  enthousiaste ICT-er die een goed gevoel heeft voor bedrijfsprocessen.

Interesse? Stuur een mail naar info@lochemenergie.net

Enthiousiatse organisator

LochemEnergie en het Energieloket Lochem draait heel goed door een 60-70 tal vrijwilligers op allerlei gebied: energiecoaches, wagenparkbeheer, bestuurder, administratie of communicatie. Wij willen vrijwilligers daar ook wat voor bieden. Het plan is om in ieder geval standaard 3 bijeenkomsten te plannen per jaar voor alle vrijwilligers. Dat moeten in de eerste plaats gezellige bijeenkomsten zijn waarbij de vrijwilligers elkaar steeds beter leren kennen. Maar daarbij denken we ook steeds aan een inhoudelijk deel wat kan bestaan uit extra informatie over een bepaald project binnen LochemEnergie, het delen van ervaringen, maar ook door bijvoorbeeld een gastspreker van buiten te vragen. Uiteraard onder het genot van een maaltijd of een hapje en een drankje. Niets ligt al vast, dus als enthousiaste organisator heb je daar nog invloed op.

Interesse? Stuur een mail naar info@lochemenergie.net