Organisatie en bestuur

Hoe is LochemEnergie georganiseerd?

LochemEnergie is een coöperatie. Dat past bij eigen energie van, voor en door de burgers. Door lid te worden van de coöperatie bepaalt u mee in welke projecten LochemEnergie investeert en waar opbrengsten naar toe gaan. De coöperatie organisatievorm is ook een voorwaarde voor sommige overheidsregelingen zoals de Postcoderoosregeling (lees hier meer over bij bijvoorbeeld EefdeWaterkracht)

 

Vrijwilligersorganisatie

LochemEnergie wordt gevormd door een kleine professionele kern en veel vrijwilligers. Vrijwilligers met veel deskundigheid op allerlei gebied en vanuit alle kernen van de gemeente. 

 

Bestuur

De coöperatie heeft een bestuur zonder salaris of onkostenvergoeding. Jaarlijks leggen zij verantwoording af over het werk van de coöperatie en de besteding van de gelden. Het bestuur van Coöperatie LochemEnergie U.A. wordt gevormd door: 

Voorzitter

 

Nico Groen (1957) uit Lochem,
eigenaar/directeur van Groen & Heesen, adviseurs voor mens en organisatie, tevens bestuursvoorzitter van Nivora holding BV, de ‘moeder’ van onder meer SafanDarley B.V.

Penningmeester

Hans Geerlink (1954) uit Gorssel, 
eigenaar/directeur van Buitenkamp Advies BV, adviseur in management en bedrijfsvoering. Hans was tevens voorzitter van de dorpsraad in Gorssel.

 Bestuursleden

David van Lynden / Info volgt

 

Carolien van Hemel (1967) uit Lochem,
werkzaam bij Utrecht Sustainibility Institute. Studeerde industrieel ontwerp in Delft waar ook haar nauwe betrokkenheid bij duurzame energie ontstond. Als ontwerper was zij werkzaam bij Atag en Nefit voor duurzame energietechnologie

 

Hennie van Altena / Info volgt

 

Bert van Es (1952) uit Barchem,
manager van een IT-Afdeling bij de Belastingdienst. Werkte daarvoor o.a. bij een grote onderneming in voedingsmiddelen voor de ontwikkeling van systemen voor duurzaam (bulk)transport.

 

Maarten Delen (1954) uit Lochem,
Voorzitter centrale directie Liemers College in Zevenaar/Didam en portefeuillehouder Duurzaamheid bij Quadraam, een middelgrote bestuurskoepel in het voortgezet onderwijs. Tevens lid van de raad van toezicht van het Staring College.

 
Adviseur LochemEnergiePaul Stolte (1958) uit Lochem,
eigenaar/directeur van Qlinc BV, adviseur voor Subsidies, Innovatie en Duurzaamheid
 
Projectleider ECCO

Tonnie Tekelenburg (1960) uit Lochem,
eigenaar/directeur Para Todos, voorheen beleidsadviseur bij het Planbureau voor de Leefomgeving, raadslid voor GroenLinks in Lochem

Initiatiefnemers LochemEnergie in 2010

Loet Otto (Almen), Hans Geerlink (Gorssel), Nico Groen (Lochem), Henk Stormink (Eefde), Paul Stolte (Lochem), Tonnie Tekelenburg (Lochem), Herman Winkelhorst (Gorssel), Wil Philipsen (Lochem)