Veel gestelde vragen - Intelligent netwerk

Een intelligent netwerk of ‘smart grid’ is een elektriciteitsnetwerk waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd. De toegevoegde waarde van zo'n meet- en regelsysteem is dat daarmee de vraag en het aanbod van diverse types duurzame energie optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Daarmee creëer je een milieuvriendelijker, robuuster en goedkoper elektriciteitsnet.  

Onze doelstelling is om zo veel mogelijk zelfredzaam en onafhankelijk te worden in het produceren en verbruiken van energie.

Dit betekent dat we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar willen afstemmen en dat we lokaal geproduceerde duurzame energie uit zon, wind, waterkracht en biomassa willen kunnen invoeden op het lokale net. Als je dit op grote schaal doet, heb je een slim net nodig.

Ook willen we met actieve betrokkenheid van onze leden/klanten laten zien dat we met de informatie uit dat slimme net veel energie kunnen besparen.
 We willen in dit project veel gaan leren, juist ook wat de mogelijkheden en voordelen voor onze leden zijn. We zullen deze ervaringen en voordelen in de praktijk brengen en uitrollen over de hele gemeente.

Het afstemmen van vraag en aanbod is het belangrijkste voor de elektriciteitsvoorziening, omdat elektriciteit een vorm van energie is die moeilijk kan worden opgeslagen.

Elektriciteit zal in de toekomst voornamelijk op decentrale wijze worden opgewekt. De zon, wind en andere duurzame energiebronnen verzorgen deze decentrale opwekking maar veroorzaken ook een onregelmatige energieleverantie. Gecombineerd met het feit dat elektriciteit moeilijk is op te slaan, veroorzaakt deze situatie problemen.

 Ook bij de afnemers van energie verandert het een en ander. Elektrisch vervoer en elektrisch aangedreven warmtepompen hebben veel elektriciteit nodig, maar het precieze tijdstip is minder van belang. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en bijvoorbeeld de elektrische auto alleen op te laden als er genoeg zonne-energie beschikbaar is, worden beide problemen opgelost.

Vast staat dat huishoudens die meer inzicht hebben in hun (actuele) gebruik ‘als vanzelf’ al 10% minder elektriciteit gebruiken, simpelweg door onnodige verspilling tegen te gaan.

Als je ook je eigen apparatuur kunt registreren en kunt inregelen dan kan dit nog verder oplopen. Het goedkoop inkopen van stroom behoort ook tot de mogelijkheden: veel stroom gebruiken als de prijs laag is, of juist weinig gebruiken als de prijs piekt.Voor de leden uit de stad Lochem betekent het dat er binnen het project plaats is voor maximaal 250 huishoudens, waaronder een 50-tal huishoudens die zonnepanelen op eigen dak hebben of willen installeren. Deze huishoudens krijgen dan de beschikking over een slimme meter, en een intelligent energiemanagement systeem. Via dit systeem krijgt men actuele informatie over energie/opwekking, tarieven en verbruik.

De Universiteit Twente is bij het project betrokken omdat men modellen heeft ontwikkeld waarmee het energieverbruik gemonitord kan worden en waarmee voorspellingen en simulaties kunnen worden gedaan omtrent de vraag en de productie. Door directe terugkoppeling aan de huishoudens is de verwachting dat zowel energie bespaard kan worden, maar ook dat door betere balancering de energietarieven naar beneden kunnen.

Wij hebben geprobeerd om subsidie te krijgen om het project in de hele gemeente Lochem uit te rollen. Dit is niet helemaal gelukt. Er was onvoldoende budget waardoor we het project hebben moeten focussen op de stad Lochem. Voor de andere kernen zijn we aan het onderzoeken of we op andere wijze iets vergelijkbaars kunnen bereiken.

Inderdaad, u moet wel lid zijn van ons zijn om deel te nemen in het project. Omdat het gaat over uw energieverbruik, registeren en terugkoppelen van verbruiksinformatie is het ook noodzakelijk om klant te zijn bij LochemEnergie. Onze energiepartner Eneco doet ook mee in het project, dus dat komt goed uit.