Veel gestelde vragen - Intelligent netwerk

Vast staat dat huishoudens die meer inzicht hebben in hun (actuele) gebruik ‘als vanzelf’ al 10% minder elektriciteit gebruiken, simpelweg door onnodige verspilling tegen te gaan.

Als je ook je eigen apparatuur kunt registreren en kunt inregelen dan kan dit nog verder oplopen. Het goedkoop inkopen van stroom behoort ook tot de mogelijkheden: veel stroom gebruiken als de prijs laag is, of juist weinig gebruiken als de prijs piekt.Voor de leden uit de stad Lochem betekent het dat er binnen het project plaats is voor maximaal 250 huishoudens, waaronder een 50-tal huishoudens die zonnepanelen op eigen dak hebben of willen installeren. Deze huishoudens krijgen dan de beschikking over een slimme meter, en een intelligent energiemanagement systeem. Via dit systeem krijgt men actuele informatie over energie/opwekking, tarieven en verbruik.

De Universiteit Twente is bij het project betrokken omdat men modellen heeft ontwikkeld waarmee het energieverbruik gemonitord kan worden en waarmee voorspellingen en simulaties kunnen worden gedaan omtrent de vraag en de productie. Door directe terugkoppeling aan de huishoudens is de verwachting dat zowel energie bespaard kan worden, maar ook dat door betere balancering de energietarieven naar beneden kunnen.

Wij hebben geprobeerd om subsidie te krijgen om het project in de hele gemeente Lochem uit te rollen. Dit is niet helemaal gelukt. Er was onvoldoende budget waardoor we het project hebben moeten focussen op de stad Lochem. Voor de andere kernen zijn we aan het onderzoeken of we op andere wijze iets vergelijkbaars kunnen bereiken.