Veel gestelde vragen - Lidmaatschap en contributie

U steunt ons in het waarmaken van onze missie. Wij helpen u om duurzaam met energie om te gaan: zelf produceren, slim besparen, kosten besparen. U kunt actief meedenken en meebeslissen over de richting en activiteiten van de coöperatie. U doet dit samen met andere leden en actieve vrijwilligers die dezelfde doelen nastreven. Het is bovenal leuk om mee te doen!

U kunt zich via deze website via de knop "Lid worden" direct aanmelden. Aanmelding via een aanmeldingsformulier of telefonisch (0573 764007) kan ook.

Formeel beslist het bestuur over toelating (we toetsen bijvoorbeeld of u inwoner van de gemeente Lochem bent). U krijgt z.s.m. bericht terug. We willen de contributie ad € 25,50 per jaar graag per automatische incasso regelen, dus daar vragen we dan meteen toestemming voor. We verzorgen de communicatie zoveel mogelijk per e-mail.

Graag zouden we volmondig "Ja" geantwoord hebben. Dit was ook nadrukkelijk de bedoeling bij de oprichting van de coöperatie. 

Helaas heeft de overheid roet in het eten gegooid. Met ingang van 2014 geldt een energiebelastingkortingsregeling die alleen toepasbaar is voor coöperaties waarvan de leden uitsluitend natuurlijke personen zijn. Daar mag dan nog wel een enkele ondernemer tussen zitten met een eenmanszaak of een ZZP'er, maar de boodschap is duidelijk: de coöperaties moeten voorlopig gerund worden door particuliere burgers. Wij waren en zijn het niet eens met deze inperking, maar dit is nu helaas niet anders.

Toch vinden wij het erg belangrijk dat ook Lochemse bedrijven en instellingen betrokken zijn bij LochemEnergie. Wij hebben daarom de volgende oplossing bedacht om dat te bereiken.

Ook niet-natuurlijke personen, B.V.'s, Stichtingen, vereningingen, scholen, de gemeente, kunnen zich verbinden aan LochemEnergie, maar zij krijgen dan de status "donateur". Dit kan tegen betaling van een bedrag dat minimaal gelijk is aan de contributie die voor leden geldt, t.w. €25,50 per jaar. Ondanks dat zij hiermee geen formeel stemrecht hebben in de ALV, zullen wij ook deze partijen zo volledig mogelijk blijven informeren en luisteren naar hun behoeften. Tenslotte bereiken we het meest door samen te werken!

Wij kunnen bedrijven en andere instellingen adviseren over allerlei energiezaken. Voor hen zal vaak sprake zijn van maatwerk als ze gebruik willen maken van onze producten en diensten. Gewoon bellen of mailen!

Natuurlijk kan dat, maar het is niet noodzakelijk om te profiteren van de voordelen die LochemEnergie u biedt. In principe werkt het zelf produceren, leveren en verbruiken van stroom en gas op basis van uw elektriciteitsaansluiting in uw huis of bedrijfspand.

Simpel gezegd: één stroommeter, één lidmaatschap, veel voordelen.

Helaas, dat kan niet. LochemEnergie is er voor leden die zelf in de gemeente Lochem energie willen produceren en verbruiken. Daarop is ons idee gestoeld.

Mensen die zich melden van buiten Lochem kunnen wel wel noteren als donateur. We zijn ervan overtuigd dat dit model ook in andere gemeentes kan werken. Sterker nog: wij stimuleren en ondersteunen dat.

Op basis van onze ervaringen en kennis willen wij andere coöperatieve verenigingen in de toekomst helpen in de startfase, wellicht ook in uw gemeente? U kunt uw interesse kenbaar maken door u aan te melden bij de nieuwsbrief. Wij houden u op de hoogte van alle belangrijke zaken op dit gebied.

Aan het eind van elk kalenderjaar en met inachtneming van een maand opzegtermijn (dus jaarlijks uiterlijk op 30 november) kan het lidmaatschap beëindigd worden.

Daarbij moet wel gekeken worden naar de producten of diensten die u van LochemEnergie afneemt, want die kunnen de reden zijn dat uw lidmaatschap langer duurt. Als u via LochemEnergie bijvoorbeeld met een contract voor bepaalde duur groene stroom en gas afneemt, of zonnepanelen huurt, dan kunt u pas aan het eind van die contractsperiode opzeggen en dan kunt u ook uw lidmaatschap niet eerder stoppen.

U kunt uw verhuizing dan aan ons doorgeven. Wij verwerken deze in onze administratie. Restitutie van lidmaatschapsgeld is echter niet mogelijk. Verhuizen is een geldige reden om tot ontbinding van uw eventuele contract(en) met LochemEnergie over te gaan.