Buurt Energie Strategie Larensebroek

Nadat de inwoners van de Larensebroek zich hebben moeten verweren tegen grootschalige projecten door externe partijen, gaan zij nu proactief aan de slag met een project dat de energiebehoefte van de inwoners dekt, de leefbaarheid vergroot, de landbouw ondersteunt en natuur en landschap versterkt. LochemEnergie is daarbij een van de partners.

 

Buurt Energie Strategie

LochemEnergie is de samenwerking aangegaan met Stichting Buurtbelangen Larensebroek en omstreken bij de ontwikkeling van een Buurt Energie Strategie. Samen werken we aan een uniek lokaal energieproject. De stichting heeft de eerste aanzet geleverd en borgt de belangen van de buurtschappen. LochemEnergie heeft ervaring met dit soort trajecten en helpt bij de realisatie.

 

Landschap en energie

Het project heeft twee hoofdonderwerpen: Lokaal landschap en lokale energie.

  1. Lokaal landschap: Wat is de historie en toekomst van het gebied, hoe kunnen we de leefbaarheid bevorderen en het landschap ontwikkelen.
  2. Lokale energie: Hoeveel energie verbruiken we nu en hoeveel kunnen we in het gebied opwekken op een wijze die aansluit bij de ambities van de overheid.

 

Bewonersinitiatief

De bewoners van de buurtschappen maken zich zorgen over de ontwikkelingen van de Regionale Energie Strategie (RES), maar willen desondanks onderzoeken hoe ze mee kunnen werken aan gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Dit met behoud van de functies en karakteristieken die deze leefomgeving zo waardevol maken.

 

Steun van de Wethouder

De Lochemse Wethouder Henk van Zeijts spreekt zijn steun uit voor dit mooie initiatief: “Ik ben blij met het initiatief van de BES. De energietransitie slaagt alleen als die ‘van onderop’ komt. De BES van het Larense Broek is daarvan een aansprekend voorbeeld. Hoe kan de buurt het landschap versterken en tegelijkertijd bijdragen aan het energievraagstuk? Natuurlijk zullen we op ons grondgebied nog steeds ons aandeel moeten leveren aan de landelijke opgave voor duurzame energie. Maar hoe beter de energietransitie past bij wat we met zijn allen willen en aankunnen, hoe beter dat voor iedereen is.”

 

Meedoen?

We zijn op zoek naar een aantal leden die in de periode maart – juni wat intensiever betrokken willen zijn bij dit project. Het gaat om een werkgroep voor landschap en een werkgroep voor energie. De planning is dat deze werkgroepen voor het eerst een (online) meeting hebben op 8 en 10 maart. Wij zijn heel erg blij met jullie deelname. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten. 

 

Ook een BES voor jouw streek/kern?

Vind je het ook zo'n goed idee? Zelf samen met de buurtgenoten een plan maken? LochemEnergie helpt je graag op weg.

 

Verder informatie

Heb je vragen? Mail ze naar: BES@lochemenergie.net