10 Jaar LochemEnergie, 12 leden aan het woord

Datum: 
10/10/2020

10-10-2020: LochemEnergie bestaat 10 jaar. Daar staan we graag even bij stil. We hebben een fotocompilatie gemaakt van een aantal belangrijke gebeurtenissen. En al zeggen we het zelf, het is indrukwekkend te zien wat we de afgelopen jaren allemaal met zijn allen gedaan hebben. Heel veel acties om mensen te informeren, in wijken, op scholen, in vergaderzalen van dorpshuizen enzovoort. We hebben ook veel onderzoek gedaan: naar technische oplossingen, maar vooral ook naar hoe we ons gedrag kunnen veranderen om minder energie te gebruiken. Het is een bonte aaneenschakeling van activiteiten met maar één doel: het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Over bonte aaneenschakeling gesproken, hierover vind je 12 miniportretjes van een deel van onze (ruim 70) vrijwilligers. Een tussenbalans, want uiteraard gaan we nog minstens 10 jaar door. Staat jouw portret er over 10 jaar ook tussen?

Energiecoach - Frans Staats - Lochem
Energiecoach
Frans Staats (Lochem)
 
 “Mijn kleinkinderen inspireren mij”
 
Frans maakte zich al langer zorgen over de opwarming van de aarde en de gevolgen voor toekomstige generaties. Na zijn pensionering kwam hij in contact met LochemEnergie, een groep enthousiaste mensen die ook willen werken aan een beter milieu. Nu is hij actief als energiecoach. Zelf woont hij in een oud huis dat hij destijds helemaal gestript en geisoleerd heeft. Dit jaar plaatste hij zonnepanelen. De volgende stap is het plaatsen van een warmtepomp.
Wensen: LochemEnergie als deel van een grotere regionale en onafhankelijke organisatie die burgers ondersteunt bij de energietransitie, onafhankelijk van overheid en bedrijfsleven.
  Educatie - Heidi Olde Scheper - Lochem
Educatie
Heidi Olde Scheper (Lochem)
 
"We kopen teveel verpakte producten"
 
De elektrische deelauto’s aan de Koedijk in Lochem waren haar eerste kennismaking met LochemEnergie/Elektrip. Sindsdien is Heidi actief betrokken. Zo geeft ze samen met Fred ter Heide duurzaamheids lessen op de basisscholen en is ze mede-organisator van het Energy Challenge project op het Staring College. Bijdragen aan een beter milieu en leuke mensen ontmoeten is daarbij een belangrijke drijfveer. Thuis maakt Heidi gebruik van zonnepanelen, groene energie, slimme meter en de hanzebox. Ze zou wel meer apparaten willen delen met anderen en minder verpakte producten kopen.
Wensen: uitbreiding van elektrisch vervoer. En nog heel lang actief zijn bij LochemEnergie!
 
Werkgroep Zon - Elena Woessink-Beketova - LochemWerkgroep Zon
Elena Woessink-Beketova (Lochem)
 
“Wat je niet gebruikt hoef je niet op te wekken”
 
Het huisbezoek van energiecoach John Susebeek was haar kennismaking met LochemEnergie. Dat inspireerde haar tot het isoleren van haar huis. Met het slimme systeem Hanzebox paste ze haar energiegebruik aan. Want “wat je niet gebruikt hoef je niet op te wekken”. Met het Junior Energiecoach-spel leren ook haar kinderen zorgvuldig met energie om te gaan. Voor de toekomst hoopt Elena dat meer eigenaren van bedrijven hun daken ter beschikking stellen voor zonnepanelen. Dat past in het landschap en verduurzaamt Lochem. Het inspireert haar dat duurzaamheid nu een ‘hot topic’ is; dat heeft een positieve invloed op de samenleving. 
 
Werkgroep Wind - Gerard Weersink - LochemWerkgroep Wind
Gerard Weersink (Lochem)
 
 “Ik vind klussen leuk. Je kunt veel zelf doen”
 
Energiebesparing had al langer zijn interesse. En Gerard vindt klussen leuk. Zijn huis is inmiddels goed geïsoleerd: dak- en gevelisolatie, het 30 jaar oude dubbelglas is vervangen door HR++ glas, overal ledlampen en zonnepanelen. Dat levert comfort en een aanzienlijke besparing op. Na zijn pensionering zocht Gerard een zinvolle tijdsbesteding. Dat werd de werkgroep Wind. De gedrevenheid en deskundigheid van zijn collega's in de werkgroep Wind inspireren hem.
Hij wenst dat LochemEnergie als onafhankelijke en betrouwbare partner wordt gezien bij kleine en grote projecten voor energietransitie.
 
Werkgroep mobiliteit / Elektrip - Hennie Altena - LochemWerkgroep mobiliteit / Elektrip
Hennie Altena (Lochem)
 
“Bij LochemEnergie is het nooit saai!”  
 
Ze was aanwezig bij de start van LochemEnergie in Eefde. De gedachte van een coöperatie sprak haar aan: samen werken aan een duurzaam Lochem. Thuis zijn de nodige stappen gezet: isolatie, ledverlichting. Maar een duurzame vloerisolatie voor haar 60-er jarenhuis is er nog niet. Wel deed ze de 2e auto van de hand en is nu enthousiast gebruiker van de elektrische deelauto. Inmiddels is het duurzaamheids-vonkje overgeslagen op haar kinderen. Henny wordt geïnspireerd door de inzet, kennis en creativiteit van LochemEnergie. Haar wens: een energieneutrale gemeente in 2030 gerealiseerd met en voor de inwoners van de gemeente Lochem.
 
 Onderzoek/Innovatie - Dick van Maanen - Lochem
Onderzoek/Innovatie
Dick van Maanen (Lochem)
 
“Mijn sluimerverbruik krijg ik maar niet laag genoeg”
 
Via een kennis kwam Dick 9 jaar geleden met LochemEnergie in aanraking. Zijn interesse ligt bij de prachtige innovatieve experimenten op het gebied van energievoorziening. Thuis is hij sinds een maand ‘van het gas af’ en hoopt hij komend jaar op energieneutraal uit te komen. Maar helemaal tevreden is hij nog niet. Want het sluimerverbruik krijgt hij maar niet naar beneden.  Samen met LochemEnergie wil hij onderzoeken hoe mensen die zelf niet kunnen investeren in energiebesparing, toch geholpen kunnen minder energie te gebruiken. Voor Dick is de collectiviteit zoals bij LochemEnergie, het samen stappen zetten op het terrein van duurzaamheid, een inspiratiebron.
 
Besparen/energiecoach - Eline Schuttinga - Lochem
Besparen/energiecoach
Eline Schuttinga (Lochem)
 
“Mensen van LochemEnergie nemen heft in eigen handen”
 
LochemEnergie kwam in beeld toen zij zich een aantal jaren geleden aanmeldde voor een zonnepark. Inmiddels is het dak van haar huis geschikt voor zonnepanelen. Energie besparen thuis is helaas een meerjarenprogramma, want er hangt nu eenmaal een prijskaartje aan. Sinds dit voorjaar is Eline energiecoach. Met makelaardij/hypotheken als achtergrond legt ze verbanden op het gebied van energiebesparing en de behoefte van de bewoner. Mensen triggeren om energie te besparen. Ze denkt graag mee. Eline ziet LochemEnergie als een echte voorloper en een belangrijke schakel in de energietransitie. De enthousiaste mensen van LochemEnergie nemen het heft in eigen handen om Lochem te verduurzamen.
 Mobiliteit/Elektrip  - Loet Otto - Almen
Mobiliteit/Elektrip
Loet Otto (Almen)
 
"Trots op gemeenschapszin in duurzaam Almen"
 
LochemEnergie is voor Loet het bijna tastbare bewijs dat je als gemeenschap erg veel kunt bereiken als je samen van onderen af optrekt. Het succes van burgerinitiatieven begint met het scheppen van draagvlak. Dat ziet hij ook terug in Almen. Want het is onder meer te danken aan het saamhorigheidsgevoel onder de inwoners dat daar zoveel mooie duurzame projecten zijn: veel daken met zonnepanelen, het zwembad met energiebesparende zonnecollectoren, de eerste zes energie neutrale huurwoningen met warmtepompen en zonnepanelen, de eerste elektrische deelauto en de eerste E-TRIP dorpsauto. Loet hoopt dat LochemEnergie voor nog veel meer mensen in de komende jaren van energietransitie een steunpilaar zal zijn.
 
Werkgroep Wind - Frans Wittenberg - Eefde
Werkgroep Wind
Frans Wittenberg (Eefde)
 
"We moeten nog veel meer burgerinïtiatieven verbinden"
 
Vanuit het initiatief om een burgerwindmolen te realiseren in Eefde (EefdeWind) in 2014, kwam Frans in aanraking met LochemEnergie.  Zo stond hij samen met LochemEnergie aan de wieg van IJsselwind. Belangrijk voor een duurzame toekomst is volgens Frans aansluiting te vinden bij jongeren. LochemEnergie moet een brede beweging van inwoners zijn die nog veel meer mensen dan nu verenigt en dwarsverbanden legt met andere burgerinitiatieven op het terrein van wonen, platteland, zorg en mobiliteit. Om samen stappen te zetten naar een duurzaam en energieneutraal leven. Inspiratiebronnen voor Frans zijn platforms als maatschappijwij, hetkanwel, Land van Ons, Pieter Parmentier van Erfdelen.nl en Marjolein in het Klein, onze mooie omgeving en Slowakije.
 
 Werkgroep Waterstof en werkgroep Zon - Guus Westgeest - Exel
Werkgroep Waterstof en werkgroep Zon
Guus Westgeest (Exel)
 
"LochemEnergie geeft mij ook persoonlijk energie"
 
Via de gemeente kwam Guus in aanraking met LochemEnergie. Inmiddels is hij niet alleen actief in de werkgroep Zon, hij is ook de trekker van een interessante pilot rondom waterstof in de wijk Berkeloord in Lochem. Daar zal een 10-tal huishoudens deelnemen aan een proef met waterstof als warmtebron. Ondertussen is hij thuis helemaal op groene energie overgestapt. Met 24 zonnepanelen is hij zelfvoorzienend, ook voor zijn vervoer.
LochemEnergie is belangrijk voor alles wat met energie opwekken en besparen te maken heeft, nu in de toekomst. Ook persoonlijk geeft LochemEnergie veel inspiratie en energie.
Een andere belangrijke inspiratiebron voor hem is de (veer)kracht van de natuur.  
 
werkgroep zon - Esther Veldhoen - Harfsen
werkgroep Zon
Esther Veldhoen (Harfsen)
 
“Niet langer afwachten, want het klimaat wacht niet op ons”
 
Natuur en klimaat gaan haar aan het hart. Zelf een steentje bijdragen vindt ze belangrijk. Daarbij is de werkgroep ZON een inspiratiebron. Ze is er trots op dat haar energiegebruik thuis ver onder het landelijk gemiddelde ligt door o.m. door gebruik van het slimme-meter-portaal, overal spaar- en ledlampen en isolatiestrips. Ze wil best van het gas af, maar een warmtepomp is nu een te grote investering. Over een zonneboiler gaat ze nadenken.
Wensen: iedereen -bedrijfsleven en particulieren- moet zich verdiepen in het vraagstuk van energie. Inzicht is een eerste stap naar verduurzaming. Niet langer afwachten, want het klimaat wacht niet op ons.
 Energiecoach en Educatie - Fred ter Heide - Harfsen
Energiecoach / Educatie
Fred ter Heide (Harfsen)
 
"De kwaliteiten van de mensen van LochemEnergie inspireren mij"
 
Via een advertentie op de gemeentepagina kwam Fred destijds in contact met LochemEnergie. Niet alleen het samen werken aan duurzaamheid spreekt hem aan, hij wordt ook geïnspireerd door het enthousiasme en de kwaliteiten van de mensen van LochemEnergie. Als energiecoach zet hij zich nu in om mensen te helpen bij het energiezuinig maken van hun huis. Daarnaast geeft hij samen met collega Heid Olde Scheper lessen over duurzaamheid op basisscholen. Zijn huis is inmiddels energieneutraal, met warmtepomp en PV panelen. Fred hoopt dat LochemEnergie in 2030 hèt aanspreekpunt is voor alles wat met duurzame energie te maken heeft. En dat 50% van de opgewekte energie lokaal eigendom is van de burgers.