ECCO-conferentie in Lochem

Datum: 
woensdag, 14 november, 2018

Het aantal initiatieven van burgers en boeren om samen lokaal duurzame energie op te wekken stijgt langzaam maar zeker. Toch wordt het opstarten van een energiecoöperatie om in de lokale energiebehoefte te voorzien nog steeds niet als een-voudig of voor de hand liggend bestempeld. Het Europese samenwerkingsproject ECCO biedt daar een oplossing voor. Ervaren voorlopers in Noordwest Europa delen kennis en kunde en stellen hun bewezen business cases beschikbaar aan nieuwe zusterorganisaties. Samen bouwen ze zo aan het netwerk voor versnelde uitrol.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze internationale bijeenkomst te Lochem en actief bij te dragen aan workshops, masterclasses, excursies en debatten. Dat geldt voor zowel lokale initiatiefnemers, als ook voor bestuurders van overheden en vertegenwoordigers van kenniscentra en koepelorganisaties die de energietransitie in de eigen regio op gang willen brengen. LochemEnergie heeft een intensief programma in voorbereiding waarbij het uitwisselen van praktische kennis en ervaring en de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden centraal staan.

Uitnodiging ECCO-conferentie >>>
Aanmelden ECCO-conferentie >>>